Takaisin

Astman ohjattu omahoito ja päivystyskäynnit

Näytönastekatsaukset
Eeva Ahonen
30.8.2012

Näytön aste: B

Ohjattu omahoito vähentänee aikuisastmaatikkojen päivystyskäyntejä.

Australialaisessa vuonna 2009 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Gibson PG, Powell H, Coughlan J ym. Self-managemen...»1 oli mukana 20 tutkimusta, jotka käsittelivät omahoidon vaikutusta päivystyskäynteihin (N = 1 457 + 1 445).

Omahoito vähensi päivystyskäyntejä: RR 0.82; 95 % luottamusväli 0.73–0.94, P = 0.003.

Optimaalinen omahoito (9 tutkimusta, N = 952 + 952) johti mahdollisesti merkittävämpään päivystyskäyntien vähenemiseen: RR 0.78; 95 % luottamusväli 0.67–0.91.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Gibson PG, Powell H, Coughlan J ym. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD001117 «PMID: 12535399»PubMed