Takaisin

Ammatillinen kuntoutus MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Eliisa Mäenpää ja Juhani Ruutiainen
5.2.2019

Näytön aste: D

Ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksesta MS-tautia sairastavien työkykyyn ei ole riittävästi näyttöä.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Khan F, Ng L, Turner-Stokes L. Effectiveness of vo...»1 (päivitetty kirjallisuushakujen ajankohta 3/2011) haettiin ammatillista kuntoutusta MS-taudissa koskevia vertailevia tutkimuksia, joissa osallistujat oli satunnaistettu (RCT) tai jaettu muulla tavoin interventio- ja vertailuryhmiin (CCT). Tutkimuksia hyväksyttiin mukaan 2 (1 RCT ja 1 CCT). Yhteensä niissä oli 80 MS-potilasta. Ongelmallista oli molempien tutkimusten heikko menetelmällinen laatu.

Tulosten perusteella ei voitu tehdä päätelmiä ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta MS-taudissa kaivataan korkealaatuisia satunnaistettuja vertailututkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Khan F, Ng L, Turner-Stokes L. Effectiveness of vocational rehabilitation intervention on the return to work and employment of persons with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD007256 «PMID: 19160331»PubMed