Takaisin

Glatirameeriasetaatin pitkäaikaisvaikutus pahenemisvaiheiden määrään ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Sari Atula
5.2.2019

Näytön aste: D

Glatirameeriasetaatti saattaa vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja parantaa toimintakykyä aaltomaisessa MS-taudissa 15 vuoden seurannassa, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu.

Alkuperäisen satunnaistetun, lumekontrolloidun glatirameeriasetaattia (GA) käsittelevän monikeskustutkimuksen «Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA ym. Copolymer 1 re...»1 potilaat jatkoivat tässä avoimessa pitkäaikaisseuranta-tutkimuksessa «Ford C, Goodman AD, Johnson K ym. Continuous long-...»2. Yhteensä 232 aaltomaista MS-tautia sairastavaa potilasta sai alun perin ainakin yhden GA-annoksen, ja 100 heistä (43 %) jatkoi 15 vuoden pitkäaikaisseurannassa. Potilaat arvioitiin EDSS-asteikolla 6 kuukauden välein. Keskimääräinen GA:n käyttö oli ryhmässä 13,6 vuotta, 50 potilasta oli käyttänyt GA:ta 15 vuotta. Keskimääräinen MS-taudin sairastamisaika oli 22 vuotta.

Vuosittainen relapsimäärä laski tutkimuksen alun 1,12:sta 0,25:een, mikä on myös taudin biologian mukaista. EDSS-pisteytys oli muuttumaton tai parantunut 57 %:lla, 65 % ei ollut kehittänyt sekundaaris-progressiivista MS-tautia. Vain 3 % oli saanut EDSS-pisteiksi 8 ja 18 % EDSS-pisteiksi 6. Uusia GA:n turvallisuuteen liittyviä havaintoja ei tutkimuksessa tullut esiin.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA ym. Copolymer 1 reduces relapse rate and improves disability in relapsing-remitting multiple sclerosis: results of a phase III multicenter, double-blind placebo-controlled trial. The Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1995;45:1268-76 «PMID: 7617181»PubMed
  2. Ford C, Goodman AD, Johnson K ym. Continuous long-term immunomodulatory therapy in relapsing multiple sclerosis: results from the 15-year analysis of the US prospective open-label study of glatiramer acetate. Mult Scler 2010;16:342-50 «PMID: 20106943»PubMed