Takaisin

Oikeuslääketieteelliset näytteet esimurrosikäisen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimisessa

Näytönastekatsaukset
Minna Joki-Erkkilä ja Jorma Komulainen
16.4.2013

Näytön aste: C

Todisteiden löytämiseksi oikeuslääketieteellisiä pumpulitikkunäytteitä lienee syytä kerätä esimurrosikäisen uhrin kehosta 72 tunnin ajan epäillystä tapahtumasta, jos kyseessä on lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Christian CW, Lavelle JM, De Jong AR ym. Forensic ...»1 analysoitiin retrospektiivisesti niiden 273:n alle 10-vuotiaan lapsen löydökset, jotka oli tutkittu sairaalan ensiapuyksikössä seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn vuoksi.

Oikeuslääketieteellisiä todisteita (forensic evidence) löytyi 24,9 %:lla tutkituista lapsista. Näistä yli 90 % oli tutkittu alle 24 tunnin kuluessa epäillystä teosta. Jos epäillystä teosta oli kulunut yli 24 tuntia, yhtä häpykarvalöydöstä lukuun ottamatta kaikki rikosoikeudellista näyttöä tuovat näytteet oli kerätty uhrin vaatteista. Lapsen kehosta otetuista näytteistä ei löytynyt verta yli 13 tuntia tai siemennestettä yli yhdeksän tuntia epäillyn teon jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa lasten sairaalan ensiapuyksikössä tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa «Young KL, Jones JG, Worthington T ym. Forensic lab...»2 selvitettiin siemennestenäytteiden positiivisuutta 80 lapsesta ja nuoresta, joita tutkittiin seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn vuoksi.

Yhteensä 16 lapsen kehosta tai vaatetuksesta löytyi siemennestettä. Näistä valtaosa (N = 13) oli 12-vuotiaita tai vanhempia. Alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla siemennestettä löytyi vain vaatteista (N = 3). Kaikki tutkittavat, joilta siemennestettä löydettiin, tulivat tutkimukseen alle 24 tuntia epäillyn tapahtuman jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Palusci VJ, Cox EO, Shatz EM ym. Urgent medical as...»3 selvitettiin 190 peräkkäisen lastensuojelukeskukseen (child advocacy center) kiireellisesti tai kiireettömästi epäillyn seksuaalisen hyväksikäytön vuoksi toimitetun lapsen löydöksiä.

Oikeuslääketieteellisiä todisteita tapahtumasta löydettiin 9 %:lla lapsista. Siemennestettä löydettiin ainoastaan yli 10-vuotiailta tytöiltä joko niin, että he eivät olleet peseytyneet ennen tutkimusta, tai heidän vaatteistaan.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä 0–20-vuotiaita käsitelleessä tutkimuksessa «Thackeray JD, Hornor G, Benzinger EA ym. Forensic ...»4 selvitettiin 388 seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen tai nuoren kehosta löytyneitä oikeuslääketieteellisiä todisteita (forensic evidence).

Positiivisia näytteitä löytyi 25 %:lla tutkituista (N=97). Näistä 65 %:sta (N = 63) voitiin identifioida DNA:ta. Yhteensä 20:lla alle 10-vuotiaalla lapsella oikeuslääketieteellinen näyte antoi positiivisen tuloksen; kolmella lapsella näin oli yli 24 tuntia tapahtuman jälkeen. DNA oli identifioitavissa 11:stä alle 10-vuotiaasta lapsesta pisimmillään 54 tuntia tapahtuman jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Girardet R, Bolton K, Lahoti S ym. Collection of f...»5 analysoitiin 277 seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi epäillyn lapsen ja nuoren oikeuslääketieteellistä näytettä. Tutkittavista 151 oli alle 10-vuotiaita.

Yhteensä 80 %:n (N = 222) kohdalla löytyi positiivisia näytteitä; 20 %:ssa (N = 56) pystyttiin eristämään DNA; näiden joukossa oli 14 alle 10-vuotiasta lasta. DNA-positiivisista näytteistä 26/56 oli kerätty yli 24 tuntia epäillyn tapahtuman jälkeen pisimmän ajan ollessa 95 tuntia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Viidessä retrospektiivisessä tutkimuksessa «Christian CW, Lavelle JM, De Jong AR ym. Forensic ...»1, «Young KL, Jones JG, Worthington T ym. Forensic lab...»2, «Palusci VJ, Cox EO, Shatz EM ym. Urgent medical as...»3, «Thackeray JD, Hornor G, Benzinger EA ym. Forensic ...»4, «Girardet R, Bolton K, Lahoti S ym. Collection of f...»5 osa tutkimuksista käsitteli tapauksia ja osa kerättyjä oikeuslääketieteellisiä näytteitä. Kaikissa tapauksissa epäillyn seksuaalirikoksen tapahtuma-aika ei ollut tiedossa ja raportoinnissa oli sekavuutta. Merkittävä osa näytöstä saadaan esimurrosikäisillä muualta kuin lapsen vartalolta. Vaikka 24 tunnin jälkeen harvoin esimurrosikäisen vartalolta otetuista oikeuslääketieteellisistä näytteistä saadaan positiivinen löydös, niiden rikosoikeudellisen näytön arvo on niin merkittävä, että näytteiden keräämistä suositellaan 72 tunnnin ajan.

Kirjallisuutta

 1. Christian CW, Lavelle JM, De Jong AR ym. Forensic evidence findings in prepubertal victims of sexual assault. Pediatrics 2000;106:100-4 «PMID: 10878156»PubMed
 2. Young KL, Jones JG, Worthington T ym. Forensic laboratory evidence in sexually abused children and adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:585-8 «PMID: 16754819»PubMed
 3. Palusci VJ, Cox EO, Shatz EM ym. Urgent medical assessment after child sexual abuse. Child Abuse Negl 2006;30:367-80 «PMID: 16616367»PubMed
 4. Thackeray JD, Hornor G, Benzinger EA ym. Forensic evidence collection and DNA identification in acute child sexual assault. Pediatrics 2011;128:227-32 «PMID: 21788217»PubMed
 5. Girardet R, Bolton K, Lahoti S ym. Collection of forensic evidence from pediatric victims of sexual assault. Pediatrics 2011;128:233-8 «PMID: 21788219»PubMed