Takaisin

Kiireellinen somaattinen tutkimus lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta epäiltäessä

Näytönastekatsaukset
Minna Joki-Erkkilä
16.4.2013

Näytön aste: C

Kiireellinen somaattinen tutkimus lienee aiheellinen kahden viikon ajan, jos epäillään, että lapseen on kohdistunut seksuaalirikos, ja myöhemminkin, jos lapsella on kipua tai verenvuotoa.

Amerikkalaisessa retrospektiivisessä monikeskustutkimuksessa «McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of hymen...»1, «McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of nonhy...»2 arvioitiin 113:n esimurrosikäisen ja 126:n murrosikäisen alle 19-vuotiaan tytön akuuttien genitaalivammojen paranemista. Tutkimus on raportoitu erikseen immenkalvon ja muiden genitaalialueen löydösten suhteen. Abrasiot, verirakkulat, petekkiat, submukoottiset verenvuodot ja laseraatiot paranivat immenkalvolta, fossa navikulariksesta ja häpyhuulista kahden viikon sisällä. Perineumilla abraasio todettiin osalla vielä 18. päivänä. Huomattavat immenkalvon submukoottiset verenpurkaumat todettiin vielä 15. päivänä vamman jälkeen. Immenkalvon ja vestibulumin verirakkula voitiin todeta 30.–34. päivänä vamman jälkeen. Verirakkulan paranemisnopeutta ei tiedetä. Vamman paranemisnopeuteen vaikutti primaarivamman vaikeusaste.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Tutkimuksissa «McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of hymen...»1, «McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of nonhy...»2 osa raportointitavoista ja käsitteistä oli vaikeasti tulkittavia. Tutkimuksessa ei raportoitu todettujen vammojen vammamekanismia yksityiskohtaisesti.

Kirjallisuutta

  1. McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of hymenal injuries in prepubertal and adolescent girls: a descriptive study. Pediatrics 2007;119:e1094-106 «PMID: 17420260»PubMed
  2. McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of nonhymenal genital injuries in prepubertal and adolescent girls: a descriptive study. Pediatrics 2007;120:1000-11 «PMID: 17974737»PubMed