Takaisin

Päiväkeskukset psykiatrisen avohoidon tukena

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: D

Kotonaan asuvien potilaiden avohoitoa tukevat päiväkeskukset saattavat olla hyödyllisiä, mutta tutkimusnäyttö aiheesta puuttuu.

Cochrane-katsauksessa «Catty JS, Bunstead Z, Burns T ym. Day centres for ...»1, «»1 ei löytynyt yhtään satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta päiväkeskusten vaikutuksesta potilaiden oireisiin, elämänlaatuun tai muiden palvelujen käyttöön.

Luotettavia johtopäätöksiä ei katsottu voitavan vetää tehdyistä satunnaistamattomista tutkimuksista niiden heterogeenisyyden ja tulosten ristiriitaisuuden vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Catty JS, Bunstead Z, Burns T ym. Day centres for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD001710 «PMID: 17253463»PubMed