Takaisin

Asumiskuntoutus psykoosipotilailla

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
23.1.2013

Näytön aste: D

Psykoosipotilaille tarkoitetut asumisyksiköt saattavat olla hyödyllisiä, mutta tutkimusnäyttö aiheesta puuttuu.

Kuntoutus-, ryhmä- ja palvelukotien tai muiden henkilökunnan toimesta tuettujen asumisyksiköiden on ajateltu tarjoavan sairaalasta poikkeavan ja kodinomaisemman ympäristön potilaille. Niissä annetun kuntoutuksen on ajateltu mahdollistavan siirtymisen itsenäisempään asumiseen. Toisaalta niiden on epäilty voivan olla haitallisia, koska ne saattavat lisätä riippuvuutta ammattihenkilöistä sekä pidentää erillään oloa muusta yhteisöstä.

Cochrane-katsauksessa «Chilvers R, Macdonald GM, Hayes AA. Supported hous...»1, «»1 ei löytynyt yhtään hakuehdot täyttänyttä satunnaistettua tutkimusta. Katsauksen laatijat toteavat, että toistaiseksi minkään tyyppistä asumisen tukijärjestelyä ei ole osoitettu muita paremmaksi oireiden kehityksen, elämänlaadun tai sairaalahoidon tarpeen suhteen. Tutkimuksia aiheesta todetaan ehdottomasti tarvittavan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Chilvers R, Macdonald GM, Hayes AA. Supported housing for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000453 «PMID: 17054130»PubMed