Takaisin

Modafiniili lisälääkkeenä kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheessa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
16.5.2013

Näytön aste: C

Modafiniili liitettynä mielialantasaajiin tai mielialantasaajan ja masennuslääkkeen yhdistelmään saattaa parantaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaiheen hoidon tuloksia.

85 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa masennuspotilasta, joilla oli riittämätön hoitovaste mielialan tasaajalle tai mielialan tasaajan ja masennuslääkkeen yhdistelmälle, satunnaistettiin «Frye MA, Grunze H, Suppes T ym. A placebo-controll...»1 modafiniilille (100–200 mg/vrk, keskimäärin 177 mg/vrk) tai lumeelle kuuden viikon ajaksi.

Depressiopisteiden muutos IDS-asteikolla (Inventory of Depressive Symptoms) oli suurempi modafiniili- kuin lumeryhmässä (ero 6,21 pistettä, p = 0,015). Hoitovasteen (44 % vs. 23 %) ja remission (39 % vs. 18 %) saavutti suurempi osa modafiniili- kuin lumeryhmän potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Frye MA, Grunze H, Suppes T ym. A placebo-controll...»1: Valikoitunut potilasryhmä ja monimutkainen tutkimusasetelma. Modafiniilin tehosta monoterapiana kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennuksen hoidossa ei ole tietoa. Kyseessä on erityislupavalmiste.

Kirjallisuutta

  1. Frye MA, Grunze H, Suppes T ym. A placebo-controlled evaluation of adjunctive modafinil in the treatment of bipolar depression. Am J Psychiatry 2007;164:1242-9 «PMID: 17671288»PubMed