Takaisin

Kognitiivis-behavioraalinen hoito ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusoireet

Näytönastekatsaukset
Tiina Tupala
23.5.2013

Näytön aste: C

Lääkehoitoon liitetty kognitiivis-behavioraalinen hoito saattaa vähentää kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusoireita.

Meta-analyysissä «Gregory VL Jr. Cognitive-behavioral therapy for de...»1 yhdistettiin neljän satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen aineistot, joissa oli annettu CBT:tä yksilöhoitona lääkehoidon lisäksi. Meta-analyysiin mukaan otettujen tutkimusten potilasaineisto oli heterogeeninen: osalla potilaista oli masennusoireita tai diagnosoitu masennustila. Tutkimuksissa CBT:tä verrattiin joko odotuslistaan tai tavanomaiseen hoitoon, joihin molempiin sisältyi myös lääkehoito. Potilaat (n = 222) olivat aikuisia, joilla oli diagnosoitu tyypin I tai II kaksisuuntainen mielialahäiriö. Komorbidien häiriöiden vaikutukseen keskittyvät tutkimukset jätettiin meta-analyysin ulkopuolelle. Mukaan otetuissa tutkimuksissa mitattiin masennusoireita vähintään yhdellä arviointiasteikolla, jonka psykometriset ominaisuudet oli yleisesti julkaistu (BDI, BHS, HRSD, ISS, MADRS).

CBT:n todettiin hieman vähentävän masennusoireita (efektin koko pieni: d = -0,29).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Gregory VL Jr. Cognitive-behavioral therapy for depression in bipolar disorder: a meta-analysis. J Evid Based Soc Work 2010;7:269-79 «PMID: 20799127»PubMed