Takaisin

Ketiapiini nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.5.2013

Näytön aste: D

Ketiapiini saattaa olla tehokas nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa, mutta tutkimusnäyttöä ei ole.

Avoimessa tutkimuksessa «Duffy A, Milin R, Grof P. Maintenance treatment of...»1 21 kaksisuuntaista mielialahäiriötä (tyyppi I, tyyppi II tai tarkemmin määrittämätön) sairastavaa nuorta (iältään 13–20-vuotiaita, keski-ikä 17,7 vuotta), joiden sairaus oli tasapainossa, sai hoidoksi ketiapiinia 48 viikon ajan. Ensimmäisen 8 viikon aikana ketiapiini titrattiin yksilölliselle hoitotasolle (50 mg päivittäisin annoslisäyksin korkeintaan 800 mg/vrk) ja muut psyykenlääkkeet lopetettiin. Potilaiden saama keskimääräinen ketiapiiniannos tutkimuksen kuluessa oli 340 mg/vrk. Tämän jälkeen potilaita seurattiin kuukausittaisin vastaanottokäynnein. Jos tutkimuksen aikana oli kliinisin perustein tarpeen lisätä annosta tai lisätä lääkehoitoon muu psyykenlääke, se sallittiin. Ensisijainen hoitovasteen mittari oli niiden potilaiden määrä, joiden sairaus pysyi tasapainossa ketiapiinimonoterapialla. Koko seurantajakson jatkoi 18 potilasta, heistä 13:n ylläpitohoitona oli monoterapia ketiapiinilla, viiden hoidossa tarvittiin myös muita psyykenlääkkeitä (khin neliö 3,56, p = 0,06).

Yhdelläkään potilaalla ei todettu selvää relapsia. Toissijaisena hoitovastemittarina käytetyn CGI-S-asteikon pisteet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,01) tutkimuksen aikana. Ketiapiini oli varsin hyvin siedetty.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Duffy A, Milin R, Grof P. Maintenance treatment of...»1: Avoin tutkimus pienellä aineistolla. Kohtalainen hoitotulos ylläpitohoidossa ketiapiinilla. Lumekontrolloituja nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidon hoitotutkimuksia kaivataan.

Kirjallisuutta

  1. Duffy A, Milin R, Grof P. Maintenance treatment of adolescent bipolar disorder: open study of the effectiveness and tolerability of quetiapine. BMC Psychiatry 2009;9:4; PMID: 19200370