Takaisin

Liikapainon merkitys raskaudenjälkeisen tyypin 2 diabeteksen puhkeamiselle

Näytönastekatsaukset
Nina Peränen
11.6.2013

Näytön aste: B

Raskaudenaikainen ja synnytyksenjälkeinen ylipaino ilmeisesti lisäävät raskausdiabeteksen sairastaneen naisen vaaraa sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetog...»1 seurattiin 666 latinonaisen diabeteksen ilmaantuvuutta 7,5 vuoden ajan synnytyksen jälkeen. Kaikilla oli ollut raskausdiabetes. Heistä 146:lle (21 %) kehittyi seuranta-aikana tyypin 2 diabetes. Seuranta-ajan ensimmäisen ja viimeisen mittauksen välissä 27 % tutkittavista oli lihonut ja 10 % laihtunut 4,5 kg tai enemmän.

Painonnousu raskauden jälkeen lisäsi riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Riski oli 1,95 jokaista 4,5 kilon lisäystä kohden (95 %:n luottamusväli 1,63–2,33).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Persson B, Hanson U, Hartling SG ym. Follow-up of ...»2 seurattiin 145:tä raskausdiabeetikkoa synnytyksen jälkeen. 75:llä oli ollut ruokavaliohoito raskauden aikana ja 70:llä insuliinihoito. Kontrolliryhmänä toimi 41 normaalipainoista naista, joilla oli ollut normaali raskaus samana ajanjaksona. Tutkittaville suoritettiin sokerirasitus (75 g, 3 tuntia) 3–4 vuotta synnytyksen jälkeen.

Raskausdiabeetikoista 5 oli sairastunut tyypin 2 diabetekseen (3,4 %) ja 32:lla (22 %) todettiin heikentynyt sokerinsieto eli IGT. Kontrolliryhmässä kahdella todettiin IGT (4 %) (P < 0,005). Seurantamittauksissa ylipainoisilla (BMI > 25) esiintyi enemmän (P < 0,001) heikentynyttä glukoosinsietoa (IGT) (38 %) tai tyypin 2 diabetesta kuin normaalipainoisilla (13 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaistutkimuksessa «Xiang AH, Kjos SL, Takayanagi M ym. Detailed physi...»3 seurattiin 72 ruokavaliohoidettua raskausdiabeetikkoa (latinonaisia) 12 vuotta synnytyksen jälkeen (mediaani 72 kuukautta). Lähtötilanteessa 6 kuukauden kuluttua synnytyksestä tehtiin muun muassa 75 g:n OGTT ja ivGTT. Mittaukset uusittiin 15 kuukauden välein.

Tutkittavista 43 % sairastui diabetekseen (31/72). Tutkittavien BMI oli lähtötilanteessa 30,7. Painonnousun synnytyksen jälkeen todettiin olevan merkitsevästi yhteydessä diabetesriskiin (P = 0,021). Riski oli 1,67 (1,08–2,57) jokaista 5 kilon painon lisäystä kohden.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit:

«Persson B, Hanson U, Hartling SG ym. Follow-up of ...»2: Pieni aineisto.

Kirjallisuutta

  1. Peters RK, Kjos SL, Xiang A ym. Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus. Lancet 1996;347:227-30 «PMID: 8551882»PubMed
  2. Persson B, Hanson U, Hartling SG ym. Follow-up of women with previous GDM. Insulin, C-peptide, and proinsulin responses to oral glucose load. Diabetes 1991;40 Suppl 2:136-41 «PMID: 1748243»PubMed
  3. Xiang AH, Kjos SL, Takayanagi M ym. Detailed physiological characterization of the development of type 2 diabetes in Hispanic women with prior gestational diabetes mellitus. Diabetes 2010;59:2625-30 «PMID: 20682697»PubMed