Takaisin

Liikunnan vaikutus raskauden kulkuun raskausdiabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
Nina Peränen ja Heidi Alenius
11.6.2013

Näytön aste: D

Raskausdiabeetikkojen liikunta viimeisen raskauskolmanneksen aikana ei ehkä vaikuta syntymäpainoon, ennenaikaisuuteen, synnytystapaan eikä vastasyntyneen vointiin, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Cochrane-katsaus «Ceysens G, Rouiller D, Boulvain M. Exercise for di...»1sisälsi 4 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (114 raskausdiabeetikkoa) kolmannessa trimesterissä tapahtuvan noin 6 viikon kestoisen aerobistyyppisen liikuntaintervention vaikutuksista. Liikuntamuotoina olivat kävely, pyöräily, kuntopiiri, käsiergometri ja vapaavalintainen liikunta. Kesto oli 20–45 minuutta kerrallaan, ja kertoja oli 3–7 viikossa. Kolmessa tutkimuksessa viikoittainen liikunta-aika oli vähintään 3 tuntia. Kontrolliryhmää kehotettiin olemaan osallistumatta järjestettyyn liikuntaan tai noudattavan entisenlaista liikuntaa. Tutkimus- ja kontrolliryhmä noudattivat ruokavaliota. Yhdessä tutkimuksessa kontrolliryhmä sai insuliinihoitoa. Tutkimuksien muuttujat vaihtelivat.

Interventiolla ei ollut vaikutusta enneaikaisuuteen, syntymäpainoon, synnytystapaan, insuliinihoidon tarpeeseen, makrosomiaan, kohdunsisäiseen kuolemaan, epämuodostumiin tai vastasyntyneen Apgar-pisteisiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kolmannessa trimesterissä aloitettu liikunta ehkä ei ehdi vaikuttaa raskauden tuloksiin. Potilasmäärä oli pieni ja vastetapahtumia vähän.

Kirjallisuutta

  1. Ceysens G, Rouiller D, Boulvain M. Exercise for diabetic pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004225 «PMID: 16856038»PubMed