Takaisin

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy metformiinilla ja elämäntapamuutoksilla

Näytönastekatsaukset
Nina Peränen ja Heidi Alenius
11.6.2013

Näytön aste: A

Sekä metformiini että tehostettu elintapainterventio (terveellinen ruokavalio ja liikunta) vähentävät itsenäisesti raskausdiabeteksen sairastaneiden naisten riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen noin 50 % verrattuna tavalliseen ohjaukseen.

Osana yhdysvaltalaista DPP-monikeskustutkimusta (Diabetes Prevention Program) «Ratner RE, Christophi CA, Metzger BE ym. Preventio...»1 satunnaistettiin naiset, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto ja raskausdiabetes (GDM) (n = 350, keski-ikä 43 vuotta) tai synnytys ilman GDM:ä (n = 1 416) kolmeen ryhmään: tavallinen elämäntapaohjaus ja lumelääke (lumeryhmä, n = 122) tai tavallinen elämäntapaohjaus ja metformiini 850 mg x 2/vrk (metformiiniryhmä, n = 111) tai intensiivinen elämäntapaohjaus (ILS) ilman lääkkeitä (ILS-ryhmä, n = 117). Tavallinen elämäntapaohjaus sisälsi kirjalliset ohjeet ja vuosittain 20–30 minuuttia yksilöohjausta, joka korosti terveellisen elämäntavan tärkeyttä. Intensiivinen elämäntapaohjaus sisälsi 16 kerran henkilökohtaisen ohjauksen painonhallinnasta, ravitsemuksesta, liikunnasta ja käyttäytymisen muuttamisesta. Ohjauksen tavoitteena oli terveellinen, vähäenerginen ja vähärasvainen ruokavalio ja kohtuullisen rasittavaa liikuntaa, kuten reipasta kävelyä vähintään 150 minuuttia viikossa. Näillä toimilla pyrittiin vähintään 7 % painonlaskuun.

Kolmen vuoden jälkeen raskausdiabeteksen sairastaneista naisista sairastui diabetekseen 15,2 % lume-, 7,8 % metformiini- ja 7,4 % ILS-interventiolla. Naisilla ilman raskausdiabeteshistoriaa vastaavat sairastumisriskit olivat 8,9 %, 7,8 % ja 4,7 %. Raskausdiabeteksen sairastaneilla NNT oli 6,1 metformiinille ja 5,3 tehostetulle elämäntapainterventiolle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa 46 % kuului etnisiin vähemmistöryhmiin.

Kirjallisuutta

  1. Ratner RE, Christophi CA, Metzger BE ym. Prevention of diabetes in women with a history of gestational diabetes: effects of metformin and lifestyle interventions. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:4774-9 «PMID: 18826999»PubMed