Takaisin

Vaikeahoitoisen epilepsian leikkauksen jälkeinen kuolleisuus

Näytönastekatsaukset
Arto Immonen
3.12.2013

Näytön aste: C

Epilepsialeikkauksen jälkeen kohtauksettomiksi tulevilla kuolleisuus saattaa pienentyä normaaliväestön tasolle.

Vaikeassa epilepsiassa kuolleisuus on merkitsevästi suurempi kuin kohtauksettomilla potilailla. Tärkein suoraan epilepsiaan liittyvä kuolinsyy on yllättävä äkkikuolema (sudden unexpected death in epilepsy, SUDEP). Se on esimerkiksi epilepsiaa sairastavilla nuorilla aikuisilla (20–40-vuotiailla) 24 kertaa yleisempi kuin samanikäisellä normaaliväestöllä (SMR 23,7; 95 % luottamusväli 7,7–55) «Forsgren L, Hauser WA, Olafsson E ym. Mortality of...»1.

Vaikeahoitoisen epilepsian vuoksi leikatuilla potilailla kuolleisuus näyttäisi vähenevän merkittävästi niillä potilailla, joilla kohtausoireet loppuivat. Iso-Britanniasta (Institute of Epileptology, Kings College Hospital, London, UK) on julkaistu 305 potilaan sarja yli 20 vuoden ajalta, jossa kuolleisuus aleni merkittävästi kohtauksettomilla potilailla «Hennessy MJ, Langan Y, Elwes RD ym. A study of mor...»2.

Laajin aineisto on julkaistu Philadelphiassa, ja se käsitti 583 epilepsian vuoksi leikattua potilasta (Jefferson Medical College, Philadelphia, USA) vuosina 1986–2000. Keskimääräinen seuranta-aika oli 4,9 vuotta «Sperling MR, Harris A, Nei M ym. Mortality after e...»3. Leikkaushoidolla kohtauksettomiksi tulleista potilaista (N = 258) 1 potilas kuoli seuranta-aikana. Niistä potilaista, joilla kohtaukset jatkuivat (N = 325) leikkauksen jälkeen, 18 potilasta kuoli.

Epilepsialeikkauksen jälkeen kohtauksettomiksi tulevilla kuolleisuus pieneni normaaliväestön tasolle (SMR 0,45; 95 % luottamusväli 0,02–2,94), kun taas niillä, joilla kohtaukset jatkuivat, kuolleisuus säilyi merkitsevästi suurentuneena (SMR 5,75; 95 % luottamusväli 3,51–9,27).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Noin puolet vaikeaa epilepsiaa sairastavista potilaista tulee leikkaushoidolla kohtauksettomaksi. Leikkauksen jälkeen kohtauksettomilla potilailla kuolleisuus näyttäisi alenevan normaaliväestön tasolle.

Kirjallisuutta

  1. Forsgren L, Hauser WA, Olafsson E ym. Mortality of epilepsy in developed countries: a review. Epilepsia 2005;46 Suppl 11:18-27 «PMID: 16393174»PubMed
  2. Hennessy MJ, Langan Y, Elwes RD ym. A study of mortality after temporal lobe epilepsy surgery. Neurology 1999;53:1276-83 «PMID: 10522885»PubMed
  3. Sperling MR, Harris A, Nei M ym. Mortality after epilepsy surgery. Epilepsia 2005;46 Suppl 11:49-53 «PMID: 16393181»PubMed