Takaisin

Tibolonin vaikutus luunmurtumien esiintyvyyteen menopaussin ohittaneilla naisilla

Näytönastekatsaukset
Marjo Tuppurainen
10.2.2014

Näytön aste: B

Tibolonihoito ilmeisesti vähentää nikamamurtumia ja nikaman ulkopuoleisia murtumia menopaussin ohittaneilla naisilla.

Cummingsin ym. tutkimuksessa «Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD ym. The effects...»1 satunnaistettiin 4 538 iältään 60–85-vuotiasta naista saamaan joko lumelääkettä tai 1,25 mg/vrk tibolonia (1/2 tavanomaisesta annoksesta) 34 kuukauden ajaksi. Luuntiheyden tuli olla < -2,5 SD joko lannerangassa tai reisiluun kaulassa tai luuntiheys < -2,0 ja radiologisesti varmennettu nikamamurtuma.

Nikamamurtumat vähenivät tibolonilla 45 % (70 vs. 126 murtumaa / 1 000 henkilövuotta RR 0,55; 95 % luottamusväli 0,41–0,74, p = 0,01) ja 26 % vähemmän nikaman ulkopuoleisia murtumia (122 vs. 166 tapausta / 1 000 henkilövuotta kohti, RR 0,74, 95 % luottamusväli 0,58–0,93, p = 0,01). Tutkittavilla todettiin vähemmän rintasyöpää (RR 0,32, 95 % luottamusväli 0,13–0,80, p = 0,02) ja paksusuolen syöpää (RR 0,31, 95 % luottamusväli 0,10–0,96, p = 0,04), mutta lisääntynyt aivohalvausriski (RR 2,19, 95 % luottamusväli 1,14–4,23, p = 0,02), jonka vuoksi tutkimus lopetettiin ennen aikojaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: «Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD ym. The effects...»1 Nikaman ulkopuoleisia murtumia ei ole eritelty.

Kirjallisuutta

  1. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD ym. The effects of tibolone in older postmenopausal women. N Engl J Med 2008;359:697-708 «PMID: 18703472»PubMed