Takaisin

Keuhkokuumeen komplikaatioiden kliininen tunnistaminen

Näytönastekatsaukset
Ville Peltola
12.6.2014

Näytön aste: C

Jos potilaan vointi ei parane ja kuume ei laske 48 tunnin kuluessa hoidon aloituksesta, on syytä selvittää keuhkokuumeen komplikaation mahdollisuus.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Lahti E, Peltola V, Virkki R ym. Development of pa...»1 verrattiin retrospektiivisesti 37 empyeemaa sairastavaa lasta kahteen ryhmään komplisoitumatonta keuhkokuumetta sairastavia lapsia (37 lasta molemmissa ryhmissä). Kuumeen kesto hoidon aloituksesta oli komplisoitumatonta keuhkokuumetta sairastavilla keskimäärin 0,7 vrk (SD 0,6) ja empyeemaa sairastavilla 7,0 vrk (SD 5,3).

CRP-pitoisuus normaalistui hitaammin kuin kehon lämpö, mutta 48 tunnin kuluttua hoidon aloituksesta arvon 120 mg/l ylittävä CRP oli yleisempi empyeeman yhteydessä (herkkyys 86 %, tarkkuus 63 %). Sairaalaan tullessa empyeeman itsenäisiä riskitekijöitä olivat pitkään kestänyt kuume, tihentynyt hengitys, ja vatsan paineluaristus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Keuhkokuumeen intratorakaalisia komplikaatioita ovat empyeema ja keuhkoabsessi tai nekrotisoiva keuhkokuume. Komplisoidun keuhkokuumeen mahdollisuus tulee arvioida jo hoitoa aloittaessa. Lasten keuhkokuume paranee yleensä nopeasti. Jos paraneminen ei ole käynnistynyt 2 vuorokauden kuluessa, tulee tilanne arvioida uudelleen kliinisen tutkimuksen ja tarvittaessa uuden keuhkokuvan avulla. Tämä suositus on yhdenmukainen brittiläisen «Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic So...»2 ja amerikkalaisen «Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The managemen...»3 suosituksen kanssa.

Kirjallisuutta

  1. Lahti E, Peltola V, Virkki R ym. Development of parapneumonic empyema in children. Acta Paediatr 2007;96:1686-92 «PMID: 17888048»PubMed
  2. Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011;66(Suppl 2):ii1-23 «PMID: 21903691»PubMed
  3. Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011;53:e25-76 «PMID: 21880587»PubMed