Takaisin

Munuaisten vajaatoiminta ja leikkauskuolleisuus

Näytönastekatsaukset
Leena Lindgren
28.5.2014

Näytön aste: A

Munuaisten vajaatoiminta (alentunut GFR) lisää leikkauskuolleisuutta suhteessa vajaatoiminnan asteeseen.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Huynh TT, van Eps RG, Miller CC 3rd ym. Glomerular...»1 tarkasteltiin 1 106 potilaan preoperatiivista kreatiniinia ja laskennallista GFR:ää (Cockroft–Gault) ja 30 päivän kuolleisuutta torakoabdominaalisen aorttakirurgian jälkeen. Monivaiheinen regressioanalyysi osoitti GFR:n ennustavan kuolleisuutta merkitsevästi paremmin kuin kreatiniini. Normaalilla GFR:llä mortaliteetti oli 5,4 %, lievästi alentuneella 12,8 %, keskivaikeasti alentuneella 21,6 %, vaikeasti alentuneella 29,3 % ja loppuvaiheen munuaissairaudessa 37,5 % (p < 0,0019).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa aineistossa «Cooper WA, O'Brien SM, Thourani VH ym. Impact of r...»2 laskettiin retrospektiivisesti 483 914 potilaan preoperatiivinen GFR (MDRD) ja 30 vuorokauden kuolleisuus. Normaalilla GFR:llä potilaiden mortaliteetti oli 1,3 %, mutta kuolleisuus nousi lineaarisesti GFR:n alentuessa. GFR:llä 15–29 ml/min mortaliteetiksi muodostui 9,3 %, joka pysyi yhtä korkeana myös terminaalista munuaissairautta potevilla (p < 0,001). Preoperatiivinen GFR oli voimakkain kuoleman ennustaja.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa «Gibson PH, Croal BL, Cuthbertson BH ym. The relati...»3 514 potilaan aineistossa selvitettiin sydänläppäkirurgian jälkeistä kahden vuoden kuolleisuutta ja preoperatiivista GFR:ää (MRDR). Kahden vuoden seurannassa kuoli 87 potilasta (17 %). GFR < 60 ml/min ennusti voimakkaimmin kuolemanriskin (HR 2,31).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Italialainen tutkimus «Marrocco-Trischitta MM, Melissano G, Kahlberg A ym...»4 seurasi 179 potilasta, joille tehtiin rintarangan aortan stenttaus. Preoperatiivinen kreatiniini ja GFR laskettiin (Cockroft–Gault). 30 päivän kuolleisuus oli 5 %. Kuoleman ennusti parhaiten GFR < 60 ml/min. Kreatiniinilla ei ollut ennusarvoa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mayo-klinikan tutkijat kartoittivat «Tollefson MK, Boorjian SA, Gettman MT ym. Preopera...»5 10 099 potilaan preoperatiivisen GFR:n (CDK-EPI) merkitystä kuoleman ennusteeseen radikaaliprostatektomian jälkeen. Alentunut GFR oli voimakkain kuoleman ennustaja verrattuna onkologisiin tapahtumiin ja kreatiniinin ennusarvoon.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Huynh TT, van Eps RG, Miller CC 3rd ym. Glomerular filtration rate is superior to serum creatinine for prediction of mortality after thoracoabdominal aortic surgery. J Vasc Surg 2005;42:206-12 «PMID: 16102615»PubMed
 2. Cooper WA, O'Brien SM, Thourani VH ym. Impact of renal dysfunction on outcomes of coronary artery bypass surgery: results from the Society of Thoracic Surgeons National Adult Cardiac Database. Circulation 2006;113:1063-70 «PMID: 16490821»PubMed
 3. Gibson PH, Croal BL, Cuthbertson BH ym. The relationship between renal function and outcome from heart valve surgery. Am Heart J 2008;156:893-9 «PMID: 19061703»PubMed
 4. Marrocco-Trischitta MM, Melissano G, Kahlberg A ym. Chronic kidney disease classification stratifies mortality risk after elective stent graft repair of the thoracic aorta. J Vasc Surg 2009;49:296-301 «PMID: 19028056»PubMed
 5. Tollefson MK, Boorjian SA, Gettman MT ym. Preoperative estimated glomerular filtration rate predicts overall mortality in patients undergoing radical prostatectomy. Urol Oncol 2013;31:1483-8 «PMID: 22578510»PubMed