Takaisin

Implantti non-penetroivassa leikkauksessa

Näytönastekatsaukset
Mika Harju
4.7.2014

Näytön aste: C

Kollageeni-implantin käyttö non-penetroivassa glaukoomaleikkauksessa saattaa parantaa leikkaustulosta.

Vuonna 2009 julkaistuun meta-analyysiin «Cheng JW, Wei RL, Cai JP ym. Efficacy and tolerabi...»1 otettiin mukaan vuoden 1966 ja vuoden 2008 maaliskuun lopun välillä julkaistut tutkimukset, joissa vertailtiin non-penetroivan leikkauksen tehoa avokulmaglaukoomapotilailla implantin kanssa tai ilman. Mukaan hyväksyttiin satunnaistetut tutkimukset ja kohorttitutkimukset. Lopulta analyysiin otettiin mukaan 8 tutkimusta; 2 retrospektiivista, 3 prospektiivista ja 3 satunnaistettua tutkimusta. Implanttiryhmässä oli 321 silmää ja ei-implanttiryhmässä 268. Viidessä tutkimuksessa käytettiin kollageeni-implanttia, yhdessä skleera-implanttia, yhdessä hydrofiilistä akryyli-implanttia, ja yhdessä retikuloitua hyaluroni-implanttia.

Ryhmien välillä (implantti vs ei-implantti) ei ollut ero prosentuaalisessa paineenlaskussa (weighted mean difference; WMD 6,7; 95 % luottamusväli -38–17,2). Täydellinen onnistuminen (pooled risk difference RD 0,13, 95 % luottamusväli -0,02–0,28) ja osittainen onnistuminen (RD 0,09, 95 % luottamusväli -0,04–0,21) oli molemmissa ryhmissä yhtä yleistä. Yhdessä satunnaistetussa tutkimuksessa, joissa käytettiin kollageeni-implanttia (N = 104), täydellinen onnistuminen kollageeni-implanttiryhmässä oli vertailuryhmää parempi (RR 0,29, luottamusväli 0,10–0,47). Toisessa vastaavassa tutkimuksessa (N = 26) ero oli samansuuntainen, mutta ei tilastollisesti merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Satunnaistettuja tutkimuksia oli vain kaksi. Niiden tulokset eivät tukeneet toisiaan.

Kirjallisuutta

  1. Cheng JW, Wei RL, Cai JP ym. Efficacy and tolerability of nonpenetrating filtering surgery with and without implant in treatment of open angle glaucoma: a quantitative evaluation of the evidence. J Glaucoma 2009;18:233-7 «PMID: 19295379»PubMed