Takaisin

Säilöntäaineeton latanoprosti silmänpaineen alentamisessa

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
14.8.2014

Näytön aste: B

Säilöntäaineeton latanoprosti laskee silmänpainetta ilmeisesti yhtä tehokkaasti kuin tavanomainen säilöntäainetta sisältävä latanoprosti.

Viidessä Euroopan maassa sekä Tunisiassa suoritetussa kliinisessä tutkimuksessa «Rouland JF, Traverso CE, Stalmans I ym. Efficacy a...»1 okulaarista hypertensiota ja glaukoomaa sairastavia potilaita satunnaistettiin saamaan säilöntäaineetonta latanoprosti valmistetta (n = 213) ja bentsalkoniumkloridia sisältävää latanoprostia (n = 189) 84 vuorokauden ajan. Tutkimukseen seulotut potilaat olivat aiemmin käyttäneet tavanomaista latanoprostia, mutta lääkitys vaihdettiin brintsoliamidiksi viiden viikon ajaksi ennen tutkimuksen alkua. Silmänpaine oli keskimäärin 24 mmHg ennen tutkimuksen alkua ja potilaat olivat noin 65-vuotiaita.

Tutkimuksen lopussa säilöntäaineettoman lääkkeen ryhmässä paine oli keskimäärin 15,4 ± 2,3 mmHg (paineen aleneminen 8,6 mmHg, -36 %) ja bentsalkoniumkloridia sisältävän lääkkeen ryhmässä 15,0 ± 2,0 mmHg (paineen aleneminen 9,0 mmHg, -38 %; 95 % luottamusväli ryhmien välisille erolle paineen alenemisessa -0,006–0,840).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli lyhytkestoinen.

Kirjallisuutta

  1. Rouland JF, Traverso CE, Stalmans I ym. Efficacy and safety of preservative-free latanoprost eyedrops, compared with BAK-preserved latanoprost in patients with ocular hypertension or glaucoma. Br J Ophthalmol 2013;97:196-200 «PMID: 23203707»PubMed