Takaisin

Säilöntäaineeton tafluprosti silmänpaineen alentamisessa

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
14.8.2014

Näytön aste: B

Säilöntäaineeton tafluprosti laskee silmänpainetta ilmeisesti yhtä tehokkaasti kuin säilöntäaineeton timololi.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa suoritetussa kliinisessä sokkeutetussa tutkimuksessa «Chabi A, Varma R, Tsai JC ym. Randomized clinical ...»1 verrattiin säilöntäaineettomien 0,0015-prosenttisen tafluprostin (n = 320) ja 0,5-prosenttisen timololin (n = 323) paineenlaskutehoa 12 viikon ajan okulaarisessa hypertensiossa ja avokulmaglaukoomassa. Tutkimusryhmissä timololi annosteltiin kaksi kertaa päivässä ja tafluprosti iltaisin sekä sokkoutumisen varmistamiseksi lumelääkettä sisältäviä tippoja tafluprostiryhmässä lisäksi aamuisin. Tutkimuspotilaat olivat keskimäärin 63-vuotiaita, 75 % potilaista oli valkoihoisia, 60 % sairasti glaukoomaa ja silmänpaine oli noin 25 mmHg ennen tutkimuksen alkua.

Tafluprosti laski silmänpainetta 12 viikon hoidon jälkeen kaksi tuntia aamuannostelusta (klo 10) keskimäärin 7,0 mmHg (-7,4–6,7) ja timololi 6,6 mmHg (-7,0–6,3 mmHg) (95 % luottamusväli ryhmien väliselle erolle paineen laskemisessa -0,9–0,0).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli lyhytkestoinen.

Kirjallisuutta

  1. Chabi A, Varma R, Tsai JC ym. Randomized clinical trial of the efficacy and safety of preservative-free tafluprost and timolol in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Am J Ophthalmol 2012;153:1187-96 «PMID: 22310086»PubMed