Takaisin

Tafluprosti ja travoprosti glaukooman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
14.8.2014

Näytön aste: C

Travoprosti saattaa laskea lyhytaikaisessa käytössä silmänpainetta hiukan enemmän kuin tafluprosti OHT- ja glaukoomapotilailla.

Saksassa suoritetussa satunnaistetussa, sokkoutetussa crossover-tutkimuksessa «Schnober D, Hofmann G, Maier H ym. Diurnal IOP-low...»1 verrattiin 0,0015-prosenttisen tafluprostin silmänpaineen laskutehoa 0,004-prosenttiseen travoprostiin kuuden viikon ajan. Tutkimuksen läpäisi 48 keskimäärin 69-vuotiasta potilasta. Tutkimukseen valikoitui glaukoomaa tai okulaarista hypertensiota sairastavien henkilöitä, joiden silmänpaine oli olemassa olevalla hoidolla epätyydyttävä (22–34 mmHg). Lääkityksestä riippuen potilaiden painelääkitys tauotettiin kahdesta päivästä kuuteen viikkoon pituiseksi ajaksi, jonka lopuksi mitattiin vuorokausikäyrä. Potilaat satunnaistettiin saamaan sokkoutetusti joko tafluprostia tai travoprostia kuuden viikon ajan, jonka jälkeen molempien ryhmien hoidot vaihdettiin keskenään. Kunkin hoitojakson jälkeen mitattiin vuorokausikäyrä 12 tunnin ajan kahden tunnin välein.

Silmänpaine aleni lähtötason arvosta 25 mmHg tafluprostilla keskimäärin tasolle 17,5 mmHg ja travoprostilla 16,9 mmHg (P = 0,01). Kun tutkittiin vuorokausikäyrää päivän eri aikoina, seitsemässä mittauksessa travoprosti oli tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampi viidessä mittauksessa ja kahdessa lähes merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli lyhytkestoinen ja potilaita oli vähän. Jotta sokkoutus onnistui, tutkimuksessa käytettiin pullomuotoisia valmisteita, jotka sisälsivät säilöntäainetta (tafluprosti bentsalkoniumkloridia ja travoprosti polyquadia).

Italiassa suoritetussa avoimessa 12 viikon tutkimuksessa «Ranno S, Sacchi M, Brancato C ym. A prospective st...»2 latanoprostia (n = 29), bimatoprostia (n = 32) ja travoprostia (n = 28) käyttäneiden, lääkityksen ärsytysoireista kärsineiden, keskimäärin 65-vuotiaiden glaukoomapotilaiden (n = 89) silmänpaine mitattiin aluksi vuorokausikäyrällä. Sitten lääkitys vaihdettiin kolmen kuukauden ajaksi säilöntäaineettomaan 0,0015-prosenttiseen tafluprostiin, jonka jälkeen vuorokausikäyrä mitattiin jälleen.

Travoprostin loppuessa silmänpaine oli keskimäärin 15,9 ± 2,5 mmHg ja tafluprostihoidon loppuessa keskimäärin 16,6 ± 2,0 mmHg (P = 0,15). Vuorokausikäyrän viidessä eri mittauksessa ei myöskään tiastollista eroa havaittu, mutta tafluprosti oli kaikissa mittauksissa teholtaan 0,4–0,9 mmHg heikompi (P > 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli lyhytkestoinen.

Kirjallisuutta

  1. Schnober D, Hofmann G, Maier H ym. Diurnal IOP-lowering efficacy and safety of travoprost 0.004% compared with tafluprost 0.0015% in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension. Clin Ophthalmol 2010;4:1459-63 «PMID: 21191441»PubMed
  2. Ranno S, Sacchi M, Brancato C ym. A prospective study evaluating IOP changes after switching from a therapy with prostaglandin eye drops containing preservatives to nonpreserved tafluprost in glaucoma patients. ScientificWorldJournal 2012;2012:804730 «PMID: 22606063»PubMed