Takaisin

Dorsoliamidi-timololin ja brintsoliamidi-timololin yhdistelmävalmisteet glaukooman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
14.8.2014

Näytön aste: B

Dortsoliamidi-timololin ja brintsoliamidi-timololin yhdistelmävalmisteet ilmeisesti alentavat silmänpainetta yhtä paljon OHT- ja glaukoomapotilailla.

Kansainvälisessä, sokkoutetussa, satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Manni G, Denis P, Chew P ym. The safety and effica...»1 verrattiin dortsoliamidin (2 %) ja timololin (0,5 %) (n = 217) ja brintsoliamidin (1 %) ja timololin (0,5 %) (n = 220) yhdistelmävalmisteiden paineenlaskutehoa 12 kuukauden ajan. Potilaat olivat keskimäärin 64-vuotiaita, 77 % heistä oli valkoihoisia ja 75 % sairasti avokulmaglaukoomaa ja 25 % okulaarista hypertensiota. Tutkimukseen valitut keskeyttivät ensin aiemman painetta alentavan lääkityksensä (wash-out), jonka jälkeen potilaiden silmänpaine oli molemmissa ryhmissä keskimäärin 26 mmHg ennen satunnaistamista.

Tutkimuksen lopussa silmänpaine oli keskimäärin 17,0 mmHg dortsoliamidi-timololi-ryhmässä ja 17,2 mmHg brintsoliamidi-timololi-ryhmässä (P = 0,55).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Dorsoliamidi-timololin yhdistelmävalmiste aiheutti tilastollisesti enemmän paikallisia ärsytysoireita (10,6 %) kuin brintsoliamidi-timololi (2,7 %) (P = 0,0009).

Kirjallisuutta

  1. Manni G, Denis P, Chew P ym. The safety and efficacy of brinzolamide 1%/timolol 0.5% fixed combination versus dorzolamide 2%/timolol 0.5% in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. J Glaucoma 2009;18:293-300 «PMID: 19365194»PubMed