Takaisin

Prostaglandiinianalogi-timololi -yhdistelmävalmiste laskee silmänpainetta keskimäärin 2mmHg enemmän kuin timololi, ja keskimäärin 1mmHg enemmän kuin prostaglandiinianalogi yksinään.

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
22.8.2014

Näytön aste: A

Prostaglandiinianalogi-timololi –yhdistelmävalmiste laskee silmänpainetta keskimäärin 2mmHg enemmän kuin timololi, ja keskimäärin 1mmHg enemmän kuin prostaglandiinianalogi yksinään.

Meta-analyysiin «Quaranta L, Biagioli E, Riva I ym. Prostaglandin a...»1 kerättiin tutkimuksia helmikuuhun 2012 saakka. Kaikkiaan 986 artikkelista laadulliset kriteerit täytti 18 satunnaistettua tutkimusta, jotka käsittelivät okulaarista hypertensiota tai avokulmaglaukoomaa ja olivat kestoltaan vähintään neljä viikkoa. Meta-analyysissä oli mukana yhteensä 6 115 potilasta, jotka olivat keski-iältään 62 vuotiaita. Valtaosa osallistujista oli valkoihoisia.

Tehovertailussa mikä tahansa prostaglandiini-timololi –yhdistelmävalmiste (kerran päivässä) laski silmänpainetta keskimäärin 2,2mmHg enemmän (luottamusväli 2,63–1,70mmHg) kuin 0,5% timololi (kaksi kertaa päivässä). Alaryhmäanalyyseissä latanoprosti-timololi –yhdistelmävalmiste alensi silmänpainetta keskimäärin 2,7mmHg (luottamusväli 3,2–2,2mmHg), travoprosti-timololi –yhdistelmävalmiste keskimäärin 1,9mmHg (luottamusväli 3,0–0,9mmHg) ja bimatoprosti-timololi –yhdistelmävalmiste keskimäärin 1,5mmHg (luottamusväli 1,9–1,1mmHg) verrattuna timololi 0,5% monoterapiaan.

Verrattaessa yhdistelmävalmisteita prostaglandiinianalogimonoterapiaan havaittiin suurin silmänpaineen lasku travoprosti-timololi –yhdistelmävalmisteella (keskimäärin 2,1mmHg, luottamusväli 3,1–1,2mmHg) ja latanoprosti-timololi –yhdistelmällä (keskimäärin 1,1mmHg, luottamusväli 1,58–0,6mmHg). Bimatoprosti-timoli –yhdistelmän silmänpaineen lasku verrattuna bimatoprostiin yksinään oli keskimäärin 0,1mmHg (luottamusväli -0,5 - +0,4mmHg).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Bimatoprostista (kolme kappaletta) ja travoprostista (kaksi kappaletta) on selvästi vähemmän julkaisuja kuin latanoprostista. Kaikkien kolmen prostaglandiiniyhdistelmävalmisteen havaittiin alentavan silmänpainetta keskimäärin vähemmän kuin komponentit erikseen annosteltuina. Yhdistelmävalmisteiden ilta-annostelun havaittiin olevan aamuannostelua tehokkaampi. Yhdistelmävalmisteet olivat paremmin siedettyjä kuin lääkeaineet erikseen annosteltuina.

Meta-analyysiin «Aptel F, Cucherat M, Denis P. Efficacy and tolerab...»2 kerättiin tutkimuksia elokuuhun 2010 saakka. Kaikkiaan 228 artikkelista laadulliset kriteerit täytti 20 satunnaistettua tutkimusta, jotka käsittelivät okulaarista hypertensiota ja avokulmaglaukoomaa ja olivat kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Potilaita oli yhteensä 4 684. Lisäksi tutkimuksissa tuli olla tieto silmänpaineen vuorokausikäyrämittauksista.

Prostaglandiinianalogi-timololi –yhdistelmävalmisteet laskivat silmänpainetta enemmän kuin pelkkä prostaglandiinianalogi yksinään (latanoprostin yhdistelmävalmiste keskimäärin 1,3–2,0mmHg, P < 0,01; travoprostin yhdistelmävalmiste 2,0–2,6mmHg, P < 0,001 ja bimatoprostin yhdistelmävalmiste 0,0–1,1mmHg, P > 0,1 – P < 0,001).

Verrattaessa prostaglandiini-timololi –yhdistelmävalmisteita keskenään havaittiin, että bimatoprostin yhdistelmävalmiste oli keskimäärin 1,2 mmHg tehokkaampi (P < 0,001) kuin lataprostin ja 0,7 mmHg tehokkaampi kuin travoprostin yhdistelmävalmiste (P < 0,001). Verrattaessa latanoprosti-timololi - ja travoprosti-timololi –yhdistelmävalmisteita ei tilastollista eroa havaittu (P > 0,1).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirjallisuudesta löytyi vain yksi artikkeli, joka suoraan vertaili latanoprostin ja travoprostin sekä bimatoprostin ja travoprostin yhdistelmävalmisteita.

Kirjallisuutta

  1. Quaranta L, Biagioli E, Riva I ym. Prostaglandin analogs and timolol-fixed versus unfixed combinations or monotherapy for open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis. J Ocul Pharmacol Ther 2013;29:382-9 «PMID: 23231442»PubMed
  2. Aptel F, Cucherat M, Denis P. Efficacy and tolerability of prostaglandin-timolol fixed combinations: a meta-analysis of randomized clinical trials. Eur J Ophthalmol 2012;22:5-18 «PMID: 22167538»PubMed