Takaisin

Glaukoomalääkkeiden yhdistelmävalmisteet saattavat olla hieman heikkotehoisempia kuin ainesosat erikseen annosteltuina, mutta ero on kliinisesti pieni.

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
22.8.2014

Näytön aste: B

Glaukoomalääkkeiden yhdistelmävalmisteet saattavat olla hieman heikkotehoisempia kuin ainesosat erikseen annosteltuina, mutta ero on kliinisesti pieni.

Meta-analyysiin «Quaranta L, Biagioli E, Riva I ym. Prostaglandin a...»1 kerättiin tutkimuksia prostaglandiinianalogeista elokuuhun 2010 saakka. Kaikkiaan 228 artikkelista laadulliset kriteerit täytti 20 satunnaistettua tutkimusta, jotka käsittelivät okulaarista hypertensiota ja avokulmaglaukoomaa, ja olivat kestoltaan vähintään kolme kuukautta. Potilaita oli yhteensä 4 684.

Meta-analyysi sisälsi viisi tutkimusta, joissa vertailtiin prostaglandiinianalogi-timololi –yhdistelmävalmisteita (kolme käsitteli latanoprostia ja kaksi travoprostia) ja näiden ainesosien erikseen annostelua. Kaikissa viidessä tutkimuksessa havaittiin, että erikseen annostelu oli tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampi tapa alentaa silmänpainetta, keskimäärin 0,7 mmHg (luottamusväli 0,3–1,1 mmHg)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsaukseen «Cox JA, Mollan SP, Bankart J ym. Efficacy of antig...»2 kerättiin tietokannoista tutkimuksia toukokuuhun 2007 saakka. Kaikkiaan 679 artikkelista laadulliset kriteerit täytti seitsemän satunnaistettua tutkimusta, jotka käsittelivät latanoprostin, travoprostin, dortsoliamidin ja brimonidiinin yhdistelmävalmisteita timololin kanssa avokulmaglaukooman ja okulaarisen hypertension hoidossa. Kaikissa tutkimuksissa valtaosa osallistuneista oli valkoihoisia. Lääkeaineiden silmänpainetta laskeva teho kerättiin 12 hoitoviikon kohdalla kaksi ja kahdeksan tuntia annostelusta sekä juuri ennen seuraavaa annostelua.

Tuloksissa kahden ja kahdeksan tunnin kuluttua edellisestä annostelusta erikseen annostelu oli tilastollisesti merkitsevästi yhdistelmävalmisteita tehokkaampi (keskimäärin 0,4 mmHg, p = 0,03 sekä keskimäärin 0,5 mmHg, p = 0,004), mutta juuri ennen seuraavaa annostelua valmisteilla ei ollut tilastollista eroa (keskimäärin 0,2 mmHg, luottamusväli -0,1 – +0,5).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kliinisessä, prospektiivisessa, kaksoissokkotutkimuksessa «Holló G, Hommer A, Antón López A ym. Efficacy, saf...»3 yhteensä 400 glaukoomaa ja okulaarista hypertensiota sairastavaa potilasta satunnaistettiin saamaan joko säilöntäaineetonta tafluprosti-timololi –yhdistelmävalmistetta sekä säilöntäaineetonta vehikkeliä sokkoutumisen varmistamiseksi (n = 201), tai vastaavia säilöntäaineettomia lääkeaineita erikseen annosteltuina (timololi annosteltiin kaksi kertaa päivässä) (n = 199) yhteensä kuuden kuukauden ajan. Silmänpaineen tuli olla tutkimuksen alkaessa välillä 23–36mmHg, potilaat olivat keskimäärin 64 vuotiaita ja glaukoomaa sairasti 80% tutkimukseen osallistuneista.

Tutkimuksen lopussa silmänpaine aleni tilastollisesti molemmilla hoidoilla yhtä paljon, keskimäärin 8,0 mmHg (32 %, luottamusväli 7,6–8,3mmHg) yhdistelmävalmisteella ja 8,3 mmHg erikseen annosteltuina (33 %, 7,9–8,6 mmHg).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Konjunktivaalisen tai okulaarisen hyperemian esiintymisellä (8% yhdistelmävalmisteella ja 5 % erikseen annostelulla) ei ollut tilastollista eroa.

Kirjallisuutta

  1. Quaranta L, Biagioli E, Riva I ym. Prostaglandin analogs and timolol-fixed versus unfixed combinations or monotherapy for open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis. J Ocul Pharmacol Ther 2013;29:382-9 «PMID: 23231442»PubMed
  2. Cox JA, Mollan SP, Bankart J ym. Efficacy of antiglaucoma fixed combination therapy versus unfixed components in reducing intraocular pressure: a systematic review. Br J Ophthalmol 2008;92:729-34 «PMID: 18460539»PubMed
  3. Holló G, Hommer A, Antón López A ym. Efficacy, safety, and tolerability of preservative-free fixed combination of tafluprost 0.0015%/timolol 0.5% versus concomitant use of the ingredients. J Ocul Pharmacol Ther 2014;30:468-75 «PMID: 24738883»PubMed