Takaisin

Prostaglandiini-timololi –yhdistelmävalmisteet aamuisin tai iltaisin annosteltuna

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
22.8.2014

Näytön aste: B

Prostaglandiini-timololi -yhdistelmävalmisteet saattavat olla hieman tehokkaampia annosteltaessa iltasin kuin aamuisin, mutta ero on kliinisesti pieni.

Meta-analyysiin «Quaranta L, Biagioli E, Riva I ym. Prostaglandin a...»1 kerättiin tutkimuksia helmikuuhun 2012 saakka. Kaikkiaan 986 artikkelista laadulliset kriteerit täytti 18 satunnaistettua kliinistä tutkimusta, jotka käsittelivät okulaarista hypertensiota tai avokulmaglaukoomaa ja olivat kestoltaan vähintään neljä viikkoa. Meta-analyysissä oli mukana yhteensä 6 115 potilasta, jotka olivat keski-iältään 62 vuotiaita ja valtaosa osallistujista oli valkoihoisia.

Kombinaatiovalmisteita verrattaessa timololiin, yhdistelmävalmisteet olivat tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampia illalla annosteltuina (keskimääräinen silmänpaineenlasku 2,9 mmHg, luottamusväli 3,4–2,4 mmHg) verrattuna aamuannosteluun (keskimääräinen silmänpaineenlasku 1,7 mmHg, luottamusväli 2,1–1,3 mmHg). Kun yhdistelmävalmisteita verrattiin prostaglandiinianalogi-monoterapiaan, olivat kombinaatiovalmisteet illalla annosteltuina tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampia (keskimääräinen silmänpaineenlasku 1,5mmHg, luottamusväli 2,2–0,79 mmHg) kuin aamulla annosteltuina (keskimääräinen silmänpaineenlasku 0,4 mmHg, luottamusväli 0,86 -+0,1mmHg.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysiin «Webers CA, Beckers HJ, Zeegers MP ym. The intraocu...»2 kerättiin tutkimuksia elokuuhun 2009 saakka. Laadulliset kriteerit täytti yhteensä 29 satunnaistettua kliinistä tutkimusta, jotka käsittelivät okulaarista hypertensiota ja avokulmaglaukoomaa. Lääkityksen paineenlaskuteho kerättiin 4–12 viikon kuluttua lääkityksen alusta (keskimäärin 7,3 viikkoa).

Lääkitystauon (ns. washout-periodi) jälkeen aloitettaessa mikä tahansa prostaglandiinianalogi-timololi –yhdistelmävalmiste (bimatoprosti, latanoprosti, travoprosti) silmänpaine aleni aamulla annosteltuna keskimäärin 8,4mmHg (luottamusväli 9,1–7,6mmHg) ja illalla annosteltuna 8,6mmHg (luottamusväli 9,2–8,0mmHg).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: silmänpaineenlaskuteho kerättiin keskimäärin 7 viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta.

Kirjallisuutta

  1. Quaranta L, Biagioli E, Riva I ym. Prostaglandin analogs and timolol-fixed versus unfixed combinations or monotherapy for open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis. J Ocul Pharmacol Ther 2013;29:382-9 «PMID: 23231442»PubMed
  2. Webers CA, Beckers HJ, Zeegers MP ym. The intraocular pressure-lowering effect of prostaglandin analogs combined with topical ß-blocker therapy: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2010;117:2067-74.e1-6 «PMID: 20619459»PubMed