Takaisin

Yhdistelmäehkäisypillereiden vaikutus seksuaaliseen halukkuuteen

Näytönastekatsaukset
Laura Apukka ja Eija Väänänen
21.6.2015

Näytön aste: B

Yhdistelmäehkäisypilleri ilmeisesti vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen.

Pastorin ym. järjestelmällisessä katsauksessa «Pastor Z, Holla K, Chmel R. The influence of combi...»1 arvioitiin 36 tutkimusta vuosilta 1978–2011. Tutkimuksista 11 oli kontrolloimattomia seurantatutkimuksia, 8 kontrolloitua seurantatutkimusta, 6 satunnaistettua kontrolloitua, 6 retrospektiivistä kontrolloitua ja 5 retrospektiivistä kontrolloimatonta tutkimusta. Mukana oli 13 673 fertiili-ikäistä naista Yhdysvalloista, Kanadasta, Euroopasta ja Aasiasta. Yhdistelmäehkäisypillereiden käyttäjistä 85 %(n = 8 422) raportoi lisääntynyttä tai muuttumatonta halukkuutta. 15 % (n = 1 238) raportoi seksuaalisen halukkuuden laskua.

Merkittävää eroa annosvahvuudeltaan 20–30 µg etinyyliestradiolipillereiden välillä ei havaittu. Vain annosvahvuudeltaan 15 µg pilleri aiheutti seksuaalisen halukkuuden vähenemistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Davisin ym. järjestelmällisessä katsauksessa «Davis AR, Castaño PM. Oral contraceptives and libi...»2 tarkasteltiin 30 alkuperäistä tutkimusta vuosilta 1966–2004. Mukaan otettiin englanninkieliset naisiin kohdistuneet julkaistut tutkimukset. Mukana oli 5 880 naista. Maista olivat edustettuina Yhdysvallat ja Kanada, Euroopasta Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Alankomaat ja Skotlanti sekä muualta muun muassa Venezuela, Puerto Rico, Haiti ja Filippiinit.

Näistä 17 retrospektiivisen, kontrolloimattoman tutkimuksen tuloksissa naiset raportoivat seksuaalisen halukkuuden lisääntymistä yhdistelmäehkäisypillereiden käytön aikana. 4 kontrolloimattomassa seurantatutkimuksessa todettiin suurimman osan naisista raportoivan pienestä seksuaalisen halukkuuden muutoksesta. Samoin 4 poikkileikkaus-seurantatutkimuksessa naiset raportoivat sekä lisääntynyttä että vähentynyttä halukkuutta verrattuna yhdistelmäehkäisypillereitä käyttämättömiin naisiin. 5 satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa yhdistelmäehkäisypillereiden käyttäjillä halukkuuden vähenemistä todettiin verrattuna lumepillerin käyttäjiin.

Kaiken kaikkiaan naiset kokivat positiivista, negatiivista ja muuttumatonta halukkuutta yhdistelmäehkäisypillereiden käytön aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Pastor Z, Holla K, Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: a systematic review. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18:27-43 «PMID: 23320933»PubMed
  2. Davis AR, Castaño PM. Oral contraceptives and libido in women. Annu Rev Sex Res 2004;15:297-320 «PMID: 16913282»PubMed