Takaisin

Värttinäluun alaosan murtuman ulkoinen kiinnitys vs kipsihoito

Näytönastekatsaukset
Jarkko Vasenius
2.5.2016

Näytön aste: B

Kipsihoito tuottaa ilmeisesti ulkoista kiinnitystä vastaavan toiminnallisen tuloksen dorsaalisesti dislosoituneen instabiilin värttinäluun alaosan murtuman hoidossa.

Järjestelmällisessä Cochrane-katsauksessa «Handoll HH, Huntley JS, Madhok R. External fixatio...»1, «»1 verrattiin ulkoista kiinnitystä ja reposition jälkeistä kipsihoitoa. Katsaukseen hyväksyttiin 15 satunnaistettua tai kvasisatunnaistettua vertailevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 022 aikuista, jotka iän puolesta jakautuivat 3 ryhmään. 4 tutkimuksessa verrattiin nuorten aikuisten murtumia, 7 kaikenikäisiä aikuisia ja 4 vanhempia aikuisia. 2 tutkimuksessa verrattiin 2 viikon kohdalla redislosoituneita murtumia ja lopuissa tuoreita murtumia. 14 tutkimuksessa tutkittiin dorsaalisesti kallistuneita ns. Collesin murtumia, yhdessä dorsaalisesti ja volaarisesti kallistuneita (ns. Smithin) murtumia. 6 tutkimuksessa ei mainittu aste- tai millimetrimääräisiä leikkauskriteerejä, ja yhtä monessa tutkittiin vain niveleen ulottuvia murtumia, lopuissa yhtä lukuun ottamatta sekä intra- että ekstra-artikulaarisia murtumia. Tavallisimmat leikkauskriteerit olivat 3–5 mm lyhentymä ja yli 10 asteen dorsaalinen kallistuma radiuksen nivelpinnalla. Seuranta-ajat vaihtelivat 4 kuukaudesta 10 vuoteen.

Toiminnallisen tuloksen mittareina olivat Gartland-Werleyn pisteytys 13 tutkimuksessa. Työkyvyttömyysaikaa tai taukoa normaaleista aktiviteeteista mitattiin vain 1 tutkimuksessa. Muita toiminnallisia mittareita olivat puristusvoima, kipu (VAS) ja liikelaajuus.

Toiminnallisissa tuloksissa ei pystytty osoittamaan ulkoisen kiinnityksen paremmuutta, vaikka luinen anatomia onnistuttiin säilyttämään merkittävästi paremmin ulkoisesti kiinnitetyissä murtumissa kuin kipsatuissa 1 tutkimusta lukuun ottamatta. Katsauksen puutteina todettiin tutkimusten puutteellinen salaus ryhmien potilaita arvioidessa ja puutteelliset tulosten mittausmenetelmät. Ulkoiseen kiinnitykseen liittyi useita komplikaatioita, kuten piikinjuuri-infektioita ja CRPS:ää, mutta komplikaatioiden määrissä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Handoll HH, Huntley JS, Madhok R. External fixatio...»1: Katsaus laahaa nykyistä hoitokäytäntöä ja tulosten arviota jäljessä. Cochrane-kirjastossa on meneillään uusi katsaus, jossa verrataan erilaisia internejä kiinnitysmenetelmiä toisiinsa ja konservatiiviseen hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Handoll HH, Huntley JS, Madhok R. External fixation versus conservative treatment for distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD006194 «PMID: 17636832»PubMed