Takaisin

Pemetreksediylläpitohoito levinneessä ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä

Näytönastekatsaukset
Jussi Koivunen ja Jarkko Ahvonen
21.11.2016

Näytön aste: A

Ylläpitohoito pemetreksedillä ensilinjan platinayhdistelmän jälkeen on pidentänyt taudin etenemisvapaata aikaa ja elossaoloaikaa.

Kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Ciuleanu T, Brodowicz T, Zielinski C ym. Maintenan...»1 satunnaistettiin (n = 663) ECOG 0-1-suorituskyvyn omaavia potilaita, jotka olivat saaneet pemetreksediä sisältämättömällä ensilinjan platinayhdistelmäsytostaattihoidolla vähintään SD-tyyppisen vasteen, saamaan joko pemetreksediä tai lumetta.

Tutkimuksessa taudin etenemisvapaa aika lisääntyi 2,2 kuukaudesta 4,3 kuukauteen (HR = 0,50, p < 0,0001) ja keskimääräinen elossaoloaika 10,6 kuukaudesta 13,4 kuukauteen (HR = 0,79, p = 0,012) pemetreksedihoidolla verrattuna lumeeseen. Kuten muissakin pemetrekseditutkimuksissa, hoidon hyöty rajautui ei-levyepiteelihistologian omaaviin potilaisiin, joilla taudin etenemisvapaa aika kasvoi 2,6 kuukaudesta 4,7 kuukauteen (HR = 0,44, p < 0,0001) ja keskimääräinen elossaoloaika 10,3 kuukaudesta 15,5 kuukauteen (HR = 0,70, p = 0,002). Verrattuna lumelääkkeeseen pemtreksedi hoito lisäsi haittavaikutuksia (p < 0,0001), erityisesti heikkoutta ja neutropeniaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Paz-Ares L, de Marinis F, Dediu M ym. Maintenance ...»2 satunnaistettiin (n = 939) ECOG 0-1-suorituskyvyn omaavia potilaita, jotka olivat saaneet ensilinjan sisplatiini-pemetreksedisytostaattihoidolla vähintään SD-tyyppisen vasteen, saamaan joko pemetreksediä tai lumetta «Paz-Ares L, de Marinis F, Dediu M ym. Maintenance ...»2, «Paz-Ares LG, de Marinis F, Dediu M ym. PARAMOUNT: ...»3.

Tutkimuksessa taudin etenemisvapaa-aika lisääntyi 2,8 kuukaudesta 4,1 kuukauteen (HR = 0,62, p < 0,0001) ja keskimääräinen elossaoloaika 11,0 kuukaudesta 13,9 kuukauteen (HR = 0,78, p = 0,0195) pemetreksedihoidolla. Pemtreksedihoito lisäsi gradus 3–4 anemiaa, heikkoutta ja neutropeniahaittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pemetreksediylläpitohoito ensilinjan kemoterapian jälkeen lisää merkittävästi taudin etenemisvapaata ja kokonaiselossaoloaikaa verrattuna lumeeseen potilailla, joilla on ei-levyepiteelihistologian omaava kasvain, mutta hoito lisää haittavaikutuksia. Samassa tutkimuksissa ei ole vertailtu ylläpitohoitoa pemetreksedillä ja pemetreksedihoitoa vasta taudin edetessä.

Kirjallisuutta

  1. Ciuleanu T, Brodowicz T, Zielinski C ym. Maintenance pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care for non-small-cell lung cancer: a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet 2009;374:1432-40 «PMID: 19767093»PubMed
  2. Paz-Ares L, de Marinis F, Dediu M ym. Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2012;13:247-55 «PMID: 22341744»PubMed
  3. Paz-Ares LG, de Marinis F, Dediu M ym. PARAMOUNT: Final overall survival results of the phase III study of maintenance pemetrexed versus placebo immediately after induction treatment with pemetrexed plus cisplatin for advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2013;31:2895-902 «PMID: 23835707»PubMed