Takaisin

Yhdistetty ruoka- ja henkitorven kautta tehtävä endoskooppinen ultraääni ja ohutneulabiopsia keuhkosyövän levinneisyyden tunnistamisessa

Näytönastekatsaukset
Jarmo Gunn
12.8.2015

Näytön aste: A

Yhdistetty ruokatorven ja henkitorven kautta tehty endoskooppinen ultraääni ja ohutneulabiopsia on yhtä tarkka kuin mediastinoskopia N2- ja N3-levinneisyyden tunnistamiseksi keuhkosyövässä.

ACCP:n (American College of Chest Physicians) «Silvestri GA, Gonzalez AV, Jantz MA ym. Methods fo...»1 hoitosuosituksessa tehtyjen systemaattisten katsausten perusteella kuvantamistutkimuksissa varmistamattoman N2/3-taudin tunnistamiseksi tehtyjen invasiivisten tutkimusten sensitiivisyys/spesifisyys ja suluissa negatiivinen ennustearvo / positiivinen ennustearvo: mediastinoskopia 81 %/100 % (91 %/100 %), ruokatorviultraääni ja ohutneulabiopsia (EUS-NA) 89 %/100 % (86 %/100 %), henkitorviultraääni ja ohutneulabiopsia (EBUS-NA) 89 %/100 % (91 %/100 %) sekä yhdistetty EUS + EBUS-NA 91 %/100 % (96 %/100 %). Potilasmäärät olivat 9 267, 2 433, 2 756 ja 811 potilasta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

2010 ilmestynyt satunnaistettu tutkimus «Annema JT, van Meerbeeck JP, Rintoul RC ym. Medias...»2 vertaili mediastinoskopiaa (118 potilasta) ja yhdistettyä endoskooppista (EBUS+EUS) näytteenottoa (123 potilasta) N2/3-taudin tunnistamiseksi potilailla, joilla oli mahdollisesti leikattava tauti ja indikaatio invasiiviselle preoperatiiviselle imusolmukediagnostiikalle (poikkimitaltaan > 10 mm imusolmukkeita, PET-positiivisia hilus- tai mediastinumimusolmukkeita, sentraalinen tuumori). Potilaille, joilla endoskooppinen näytteenotto jäi negatiiviseksi (82 potilasta) tehtiin jatkotutkimuksena mediastinoskopia, jolla löydettiin 6 N2/3-tapausta lisää. Sensitiivisyys mediastinoskopialle oli 79 %, endoskooppiselle näytteenotolle 85 % ja yhdistetylle mediastinoskopialle ja endoskopialle 94 %. Miltei kaikki komplikaatiot liittyivät mediastinoskopiaan (92,3 %).

Loppupäätelmänä on, että yhdistetty endoskooppinen ultraääniohjattu ohutneulabiopsia on yhtä hyvä kuin mediastinoskopia mediastinumin imusolmukkeiden invasiiviseen leikkausta edeltävään diagnostiikkaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Endoskooppinen ultraääniohjattu näytteenotto vaatii kokemusta ja erityisosaamista, jota ei ole saatavilla pienissä yksiköissä.

Kirjallisuutta

  1. Silvestri GA, Gonzalez AV, Jantz MA ym. Methods for staging non-small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e211S-50S «PMID: 23649440»PubMed
  2. Annema JT, van Meerbeeck JP, Rintoul RC ym. Mediastinoscopy vs endosonography for mediastinal nodal staging of lung cancer: a randomized trial. JAMA 2010;304:2245-52 «PMID: 21098770»PubMed