Takaisin

Vaihtoehtohoidot (akupunktio, homeopatia, ravintolisät) lasten toistuvien päänsärkyjen ehkäisyhoidossa

Näytönastekatsaukset
Katri Laimi
11.9.2015

Näytön aste: D

Luotettavaa näyttöä ei ole akupunktion, homeopaattisten hoitojen tai ravintolisien vaikutuksesta lapsen päänsärkyyn.

Saksalaisessa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Schetzek S, Heinen F, Kruse S ym. Headache in chil...»11992 – 9.2012 Medlinesta ja Cochrane Librarysta kartoitettiin vaihtoehtohoitojen käyttötutkimukset lasten päänsäryssä. Akupunktiosta lasten päänsäryssä on tehty 2 heikkolaatuista tutkimusta, joista toinen tehtiin RCT-asetelmalla. Tehdyssä RCT-tutkimuksessa laserakupunktion vaikuttavuus oli hyvä kipuun. Toisaalta valeakupunktiolla ei ollut mitään vaikuttavuutta tai haittavaikutuksia toisin kuin yleensä lumehoidolla lasten päänsärkytutkimuksissa.

Homeopaattisista hoidoista ei lasten päänsäryssä ole RCT-tutkimuksia. Ravintolisistä tehdyissä RCT-tutkimuksissa ei ole näyttöä lasten migreenin estohoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Systemaattiseen katsaukseen oli löydetty hyvin vaihtoehtohoitotutkimukset. Niiden teoriapohja kuvattiin. Artikkelien laatuarvio ja hoitojen vaikuttavuusarvio poikkesi tavanomaisesta, kun saman hoidon teho (A–D) arvioitiin jokaisesta tutkimuksesta erikseen. Tätä tapaa ei voida käyttää tieteellisessä arviossa, mutta katsauksessa hyvin selvitetyt tutkimusasetelmat tekivät mahdolliseksi vetää yhteen tähän mennessä saatu tutkimustieto.

Kirjallisuutta

  1. Schetzek S, Heinen F, Kruse S ym. Headache in children: update on complementary treatments. Neuropediatrics 2013;44:25-33 «PMID: 23315555»PubMed