Takaisin

Probiootit turistiripuliin ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
30.3.2016

Näytön aste: C

Ehkäisevä probioottien käyttö ei ilmeisesti merkittävästi pienennä turistiripulin riskiä.

Meta-analyysiin «Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U ym. Efficacy of p...»1 otettiin mukaan 34 satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta, joissa selvitettiin probioottien tehoa akuutin ripulin hoidossa ja turistiripulin ehkäisyssä. Iältään 0,5–71-vuotiaita potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 4 844. Tutkimuksissa käytettiin erilaisia probioottikantoja.

Kuudessa tutkimuksessa (1 466 tutkimushenkilöä) selvitettiin probioottien tehoa turistiripulin ehkäisyssä.

Tutkimusten tulokset yhdistämällä turistiripulin esiintyminen ei ollut tilastollisesti alhaisempi hoidettujen ryhmässä kuin vertailuryhmässä (-8 %; 95 % luottamusväli +6 – -21 %, NS).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toiseen meta-analyysiin «McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the ...»2, jossa selvitettiin probioottien tehoa erityisesti turistiripulin ehkäisyssä, otettiin mukaan 12 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Näistä 5 oli mukana myös edellä kuvatussa meta-analyysissä «Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U ym. Efficacy of p...»1. Tutkimuksissa käytettiin erilaisia probioottikantoja. Turistiripulin suhteellinen riski probioottiryhmässä oli kontrolliryhmää pienempi (RR 0,85; 95 % luottamusväli 0,79–0,91, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomalaisessa satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Oksanen PJ, Salminen S, Saxelin M ym. Prevention o...»3 selvitettiin Lactobacillus rhamnosus GG:n tehoa turistiripulin ehkäisyssä Turkkiin matkustaneiden yhteensä 756, iältään 10–80-vuotiaan tutkimushenkilön kohdalla. Suhteellinen riski tutkimusryhmässä ei ollut tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmää alhaisempi (RR 0,88; 95 % luottamusväli 0,75–1,04). Absoluuttinen riski turistiripulille tässä tutkimuspopulaatiossa oli 0,44 (331/756).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U ym. Efficacy of p...»1: Suurin osa tutkimuksista oli tehty terveydenhuollon kontekstissa, joten tulokset itsehoidossa saattavat olla erilaiset. Meta-analyysissä todettiin myös ilmeinen julkaisuharha.

«McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the ...»2: Katsaus oli yhden henkilön laatima. Kontrolliryhmän hoidosta osatutkimuksissa ei ole annettu tietoa. Kirjoittajan sidonnaisuuksia tai tutkimuksen rahoitusta ei kerrota.

«Oksanen PJ, Salminen S, Saxelin M ym. Prevention o...»3: Tutkimus sisältyy molempiin edellä oleviin meta-analyyseihin. Se on nostettu esiin, koska tulokset ovat parhaiten sovellettavissa suomalaisten tavanomaiseen ulkomaanmatkailuun. Kyseiset tutkimushenkilöt matkustivat kahteen eri kohteeseen Turkissa.

Kirjallisuutta

  1. Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U ym. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006;6:374-82 «PMID: 16728323»PubMed
  2. McFarland LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of traveler's diarrhea. Travel Med Infect Dis 2007;5:97-105 «PMID: 17298915»PubMed
  3. Oksanen PJ, Salminen S, Saxelin M ym. Prevention of travellers' diarrhoea by Lactobacillus GG. Ann Med 1990;22:53-6 «PMID: 2184847»PubMed