Takaisin

Lihasvoimaharjoittelu, fibromyalgia ja kipupisteiden lukumäärä

Näytönastekatsaukset
Jyrki Kettunen
23.10.2015

Näytön aste: B

Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipupisteiden määrää fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Busch AJ, Webber SC, Richards RS ym. Resistance ex...»1 tarkasteltiin lihasvoimaharjoittelun vaikutuksia kipupisteiden lukumäärään fibromyalgiaa sairastaneilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty 5.3.2013 mennessä ilmestyneistä julkaisuista. 5 tutkimusta (N = 219, työikäisiä naisia) täytti katsauksen sisäänottokriteerit. Lihaskuntoharjoittelu toteutettiin ohjatusti joko kuntosalilaitteilla, vapailla painoilla tai käyttämällä vastuksena kehon painoa 2–3 kertaa viikossa 16–21 viikon ajan. Lihasvoimaharjoittelua verrattiin joko ei-harjoitteluun tai johonkin muuhun harjoittelumuotoon.

Kolme katsauksen tutkimuksista «Häkkinen A, Häkkinen K, Hannonen P ym. Strength tr...»2, «Valkeinen H, Häkkinen A, Hannonen P ym. Acute heav...»3, «Kayo AH, Peccin MS, Sanches CM ym. Effectiveness o...»4arvioi interventiojakson jälkeen lihasvoimaharjoittelun vaikuttavuutta kipupisteiden lukumäärään fibromyalgiaa sairastaneilla naisilla.

Katsausartikkelin tuloksen mukaan kipupisteiden lukumäärä väheni verrokkeja (N = 53) enemmän lihasvoimaharjoitteluryhmäläisillä (N = 54) (keskimääräinen ero -1,8/18 pistettä; 95 % luottamusväli -2,6 – -1,08). Käytännössä lihasvoimaharjoitteluun osallistuneilla potilailla oli harjoittelujakson päätyttyä 2 kipupistettä vähemmän kuin ei-harjoitelleilla (muutos -4 vs -2 kipupistettä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Webber SC, Richards RS ym. Resistance exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD010884 «PMID: 24362925»PubMed
  2. Häkkinen A, Häkkinen K, Hannonen P ym. Strength training induced adaptations in neuromuscular function of premenopausal women with fibromyalgia: comparison with healthy women. Ann Rheum Dis 2001;60:21-6 «PMID: 11114277»PubMed
  3. Valkeinen H, Häkkinen A, Hannonen P ym. Acute heavy-resistance exercise-induced pain and neuromuscular fatigue in elderly women with fibromyalgia and in healthy controls: effects of strength training. Arthritis Rheum 2006;54:1334-9 «PMID: 16575859»PubMed
  4. Kayo AH, Peccin MS, Sanches CM ym. Effectiveness of physical activity in reducing pain in patients with fibromyalgia: a blinded randomized clinical trial. Rheumatol Int 2012;32:2285-92 «PMID: 21594719»PubMed