Takaisin

Lihasvoimaharjoittelun vaikutukset lihasvoimaan ja fyysiseen toimintakykyyn sepelvaltimotautipotilailla

Näytönastekatsaukset
Arto Hautala ja Jari Laukkanen
30.10.2015

Näytön aste: A

Sepelvaltimotautipotilaiden lihasvoimaharjoittelu parantaa lihasvoimaa ja kestävyyttä sekä toimintakykyä.

Sepelvaltimotautipotilaille suositellaan lihasvoimaharjoittelua 2–3 päivänä viikossa. Harjoitteluun kuuluu 8–10 sekä ylä- että alaraajoja kuormittavaa liikettä, 10–15 toistoa liikkeessä kohtuullisesti kuormittavalla teholla (RPE 12–14/20) ja sarjoja 1–3 «Piepoli MF, Corrà U, Benzer W ym. Secondary preven...»1, «Williams MA, Haskell WL, Ades PA ym. Resistance ex...»2.

Sekä Yhdysvaltojen sydänyhdistyksen (American Heart Association) «Williams MA, Haskell WL, Ades PA ym. Resistance ex...»2 että Euroopan sydänyhdistyksen (European Society of Cardiology) «Piepoli MF, Corrà U, Benzer W ym. Secondary preven...»1tieteelliseen näyttöön perustuvat suositukset osoittavat lihasvoimaharjoittelun, joka on kestänyt vähintään 12 viikkoa, kohottavan sekä maksimaalista lihasvoimaa että -kestävyyttä merkittävästi. Lihasvoiman kasvu luo edellytyksiä paremmalle fyysiselle toimintakyvylle. Lihasvoimaharjoittelu vaikuttaa myönteisesti myös kehon koostumukseen, sokeriaineenvaihduntaan, veren kolesteroliarvoihin ja perusaineenvaihduntaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Lihasvoimaharjoittelu kuuluu keskeisenä osana sepelvaltimotautipotilaan liikunnalliseen kuntoutukseen, vaikka ennusteen vaikuttavaa näyttöä ei olekaan. Harjoittelun tehon tulisi olla kohtuullisesti kuormittavaa (RPE 12–14). Liikunnan vasta-aiheet tulee huomioida liikuntasuosituksen mukaisesti.

Kirjallisuutta

  1. Piepoli MF, Corrà U, Benzer W ym. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:1-17 «PMID: 19952757»PubMed
  2. Williams MA, Haskell WL, Ades PA ym. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation 2007;116:572-84 «PMID: 17638929»PubMed