Takaisin

Kestävyysliikunnan kuormittavuus ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: B

Kohtuukuormitteiseen kestävyysliikuntaan liittyvä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuden väheneminen on yhtä suuri kuin kohtalaista kuormittavamman kestävyysliikunnan.

Yhdysvalloissa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB ym. Exercise ty...»1 selvitettiin vapaa-ajan liikunnan kuormittavuuden yhteyttä sepelvaltimotaudista aiheutuvan kuoleman tai kuolemaan johtamattoman sydäninfarktin vaaraan 44 452 miehellä. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa 40–75-vuotiaita; 475 755 henkilövuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 1 700 sepelvaltimotaudista aiheutuvaa kuolemaa tai kuolemaan johtamatonta sydäninfarktia. Vapaa-ajan liikunnan kuormittavuus arvioitiin kyselymenetelmällä; vertailuryhmänä olivat tutkittavat, joiden vapaa-ajan liikunnan keskimääräinen kuormittavuus oli alle 4 lepoaineenvaihdunnan kerrannaista (MET). Kuormittavuudeltaan kohtuullista liikuntaa (4–6 MET) harrastavilla sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus oli 6 % (95 % luottamusväli -4–17 %) pienempi kuin kevytkuormitteista liikuntaa harrastavilla tutkittavilla. Kuormittavuudeltaan kohtuullista raskaampaa liikuntaa (yli 6 MET) harrastavilla sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus oli 17 % (95 % luottamusväli 3–26 %) pienempi kuin kevytkuormitteista liikuntaa harrastavilla tutkittavilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vapaa-ajan liikunta sisälsi myös muuta kuin kestävyysliikuntaa, mutta selkeästi suurin osa liikunnasta oli kuitenkin nimenomaan kestävyysliikuntaa.

Taiwanissa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Wen CP, Wai JP, Tsai MK ym. Minimum amount of phys...»2 selvitettiin vapaa-ajan kestävyysliikunnan kuormittavuuden yhteyttä sepelvaltimotaudista aiheutuvan kuoleman vaaraan 416 175 miehellä ja naisella. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa yli 20-vuotiaita (n. 40 % oli yli 60-vuotiaita); keskimäärin 8 vuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 580 sepelvaltimotaudista aiheutuvaa kuolemaa. Kyselymenetelmällä arvioidun kestävyysliikunnan määrän perusteella tutkittavat jaettiin 5 luokkaan, vertailuryhmä oli 54 % tutkittavista, joille ei kertynyt lainkaan kestävyysliikuntaa. Kuormittavuudeltaan kohtuullista kestävyysliikuntaa (4,5–6,5 kertaa lepoaineenvaihdunta, MET) harrastavilla sepelvaltimotaudista aiheutuvan kuoleman vaara oli 31 % (95 % luottamusväli 15–45 %) pienempi kuin ei lainkaan kestävyysliikuntaa harrastavilla tutkittavilla. Kuormittavuudeltaan kohtuullista raskaampaa kestävyysliikuntaa (yli 6,5 MET) harrastavilla sepelvaltimotaudista aiheutuvan kuoleman vaara oli 53 % (95 % luottamusväli 26–70 %) pienempi kuin ei lainkaan kestävyysliikuntaa harrastavilla tutkittavilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Kestävyysliikunnan kuormittavuuden vaikutuksen erottaminen liikunnan kokonaismäärän vaikutuksesta on tärkeää, ja näissä tutkimuksissa se tehtiinkin asianmukaisesti. Ensimmäisessä tutkimuksessa kokonaismäärä oli huomioitu elinaika-analyysissä, toisessa elinaika-analyysin tulokset esitettiin ryhmiteltynä eri kokonaismääräluokissa. Kummassakaan tutkimuksessa kohtuullisesti kuormittavan liikunnan ja sitä raskaammin kuormittavan liikunnan ryhmiä ei suoraan verrattu tilastollisesti testaamalla, vaan vertailu tapahtui näitä vähemmän kuormittavamman liikunnan ryhmään.

Kirjallisuutta

  1. Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB ym. Exercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men. JAMA 2002;288:1994-2000 «PMID: 12387651»PubMed
  2. Wen CP, Wai JP, Tsai MK ym. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet 2011;378:1244-53 «PMID: 21846575»PubMed