Takaisin

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito ja halvaantuneen yläraajan lihasvoima aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden halvaantuneen yläraajan puristusvoimaa enemmän verrattuna tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen.

Meta-analyysissä «Harris JE, Eng JJ. Strength training improves uppe...»1 arvioitiin 6 vuosina 1995–2007 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta voimaharjoitteluun perustuvan liikuntahoidon ja halvaantuneen yläraajan puristusvoiman paranemisen yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 306. Ikä vaihteli välillä 35–75 vuotta ja harjoitteluintervention pituus välillä 2–52 viikkoa. Voimaharjoitteluun perustuvan liikuntahoidon sisältö vaihteli huomattavasti eri tutkimuksissa, mutta kaikissa interventioissa oli kuitenkin tavoitteena nimenomaan parantaa halvaantumisen takia alentunutta yläraajan lihasvoimaa. Yläraajan puristusvoima mitattiin dynamometrillä.

Voimaharjoitteluun perustuvaa liikuntahoitoa tehneellä ryhmällä halvaantuneen yläraajan puristusvoima parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään: ryhmien välinen standardoitu keskiero 0,95 (95 % luottamusväli 0,05–1,85).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Harris JE, Eng JJ. Strength training improves upper-limb function in individuals with stroke: a meta-analysis. Stroke 2010;41:136-40 «PMID: 19940277»PubMed