Takaisin

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito ja halvaantuneen yläraajan toimintakyky aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito parantaa halvaantuneen yläraajan toimintakykyä enemmän verrattuna tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen.

Meta-analyysissä «Harris JE, Eng JJ. Strength training improves uppe...»1arvioitiin 11 vuosina 1990–2007 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta voimaharjoitteluun perustuvan liikuntahoidon ja halvaantuneen yläraajan toimintakyvyn paranemisen yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 465. Ikä vaihteli välillä 35–74 vuotta ja harjoitteluintervention pituus välillä 2–52 viikkoa. Voimaharjoitteluun perustuvan liikuntahoidon sisältö vaihteli huomattavasti eri tutkimuksissa, mutta kaikissa interventioissa oli kuitenkin tavoitteena nimenomaan parantaa halvaantumisen takia alentunutta yläraajan toimintakykyä. Toimintakykyä arvioitiin eri tutkimuksissa kaikkiaan 8 eri indeksillä.

Voimaharjoitteluun perustuvaa liikuntahoitoa tehneellä ryhmällä halvaantuneen yläraajan toimintakyky parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään: ryhmien välinen standardoitu keskiero oli 0,21 (95 % luottamusväli 0,03–0,39).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Harris JE, Eng JJ. Strength training improves upper-limb function in individuals with stroke: a meta-analysis. Stroke 2010;41:136-40 «PMID: 19940277»PubMed