Takaisin

Kestävyysliikunta ja verihiutaleiden takertuvuus

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: C

Kestävyysliikunta saattaa vähentää verihiutaleiden takertuvuutta verrattuna kestävyysliikuntaa harrastamattomiin.

Taiwanissa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa 2 kuukauden interventiotutkimuksessa «Wang JS, Jen CJ, Chen HI. Effects of chronic exerc...»1 selvitettiin, vähentääkö säännöllinen kohtuukuormitteinen vapaa-ajan kestävyysliikunta verihiutaleiden takertuvuutta. 16 naista (ikä noin 22 vuotta) satunnaistettiin joko kestävyysliikunta- tai kontrolliryhmään. Kestävyysliikuntaryhmän tavoitteena oli liikkua 5 kertaa viikossa 30 minuuttia kerrallaan kuormittavuudella 50 % mitatusta maksimaalisesta hapenottokyvystä. Verihiutaleiden takertuvuutta mitattiin laitteistolla, joka on tätä tarkoitusta varten yleisesti käytössä.

Kestävyysliikuntaryhmässä verihiutaleiden takertuvuus väheni jo 1 kuukauden harjoittelun jälkeen, ja vähenemistä tapahtui edelleen toisen harjoittelukuukauden aikana. Kontrolliryhmässä verihiutaleiden takertuvuudessa ei tapahtunut muutoksia 2 kuukauden aikana. 2 kuukauden kohdalla ryhmien välinen ero verihiutaleiden takertuvuudessa oli tilastollisesti merkittävä (p < 0,05). Kestävyysliikuntaryhmän lopetettua harjoittelun ryhmien välinen ero katosi jo 1. kuukauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman taiwanilaisen ryhmän tekemässä toisessa satunnaistetussa kontrolloidussa 2 kuukauden interventiotutkimuksessa «Wang JS, Li YS, Chen JC ym. Effects of exercise tr...»2 selvitettiin uudestaan, vähentääkö säännöllinen kohtuukuormitteinen vapaa-ajan kestävyysliikunta verihiutaleiden takertuvuutta. Tällä kertaa tutkittavana oli 30 miestä (ikä noin 24 vuotta), jotka satunnaistettiin joko kestävyysliikunta- tai kontrolliryhmään. Kestävyysliikuntaryhmän tavoitteena oli liikkua 5 kertaa viikossa 30 minuuttia kerrallaan kuormittavuudella 60 % mitatusta maksimaalisesta hapenottokyvystä. Verihiutaleiden takertuvuutta mitattiin laitteistolla, joka on tätä tarkoitusta varten yleisesti käytössä.

Kestävyysliikuntaryhmässä verihiutaleiden takertuvuus väheni 2 harjoittelukuukauden aikana, mutta kontrolliryhmässä ei tapahtunut muutoksia. 2 kuukauden kohdalla ryhmien välinen ero verihiutaleiden takertuvuudessa oli tilastollisesti merkittävä (p < 0,05). Kestävyysliikuntaryhmän lopetettua harjoittelun ryhmien välinen ero katosi 2 seuraavan kuukauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Wang JS, Jen CJ, Chen HI. Effects of chronic exercise and deconditioning on platelet function in women. J Appl Physiol (1985) 1997;83:2080-5 «PMID: 9390984»PubMed
  2. Wang JS, Li YS, Chen JC ym. Effects of exercise training and deconditioning on platelet aggregation induced by alternating shear stress in men. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005;25:454-60 «PMID: 15569820»PubMed