Takaisin

Lihasvoimaharjoittelu ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: B

Viikoittainen vähintään puolen tunnin lihasvoimaharjoittelu on ilmeisesti yhteydessä pienempään sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuteen verrattuna lihasvoimaharjoittelua harrastamattomiin.

Yhdysvalloissa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB ym. Exercise ty...»1selvitettiin lihasvoimaharjoittelun yhteyttä sepelvaltimotaudista aiheutuvan kuoleman tai kuolemaan johtamattoman sydäninfarktin vaaraan 44 452 miehellä. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa 40–75-vuotiaita. 475 755 henkilövuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 1 700 sepelvaltimotaudista aiheutuvaa kuolemaa tai kuolemaan johtamatonta sydäninfarktia. Lihasvoimaharjoittelun määrä arvioitiin kyselymenetelmällä. Vertailuryhmänä olivat tutkittavat, jotka eivät harrastaneet lainkaan lihasvoimaharjoittelua.

Viikoittain alle puoli tuntia lihasvoimaharjoittelua tehneillä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus oli 1 % (95 % luottamusväli -25–22 %) pienempi kuin tutkittavilla, jotka eivät harrastaneet lainkaan lihasvoimaharjoittelua. Viikoittain yli puoli tuntia lihasvoimaharjoittelua tehneillä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus oli 23 % (95 % luottamusväli 2–39 %) pienempi kuin tutkittavilla, jotka eivät harrastaneet lainkaan lihasvoimaharjoittelua.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vapaa-ajan liikunnan kokonaismäärä ei selittänyt yhteyttä, koska se oli huomioitu elinaika-analyysissä.

Kirjallisuutta

  1. Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB ym. Exercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men. JAMA 2002;288:1994-2000 «PMID: 12387651»PubMed