Takaisin

AKE-lääkkeet Parkinsonin tautiin liittyvän dementian ja kognitiivisen heikentymisen hoidossa

Näytönastekatsaukset
juha Rinne
14.9.2016

Näytön aste: C

AKE-lääkkeistä (asetyylikoliiniesteraasin estäjät) voi olla hyötyä Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoidossa.

Vuonna 2012 kirjoitetussa Cochrane-katsauksessa «Rolinski M, Fox C, Maidment I ym. Cholinesterase i...»1 arvioitiin asetyylikoliiniesteraasin estäjien (AKE-lääkkeet) hyödyllisyyttä Parkinsonin tautiin liittyvän dementian ja Parkinsonin tautiin liittyvän kognitiivisen heikentymisen hoidossa. Katsauksen kriteerit täytti yhteensä 5 satunnaistettua, lumekontrolloitua kaksoissokkotutkimusta. Näistä tutkimuksista 4 käsitteli Parkinsonin tautiin liittyvää dementiaa «Aarsland D, Laake K, Larsen JP ym. Donepezil for c...»2, «Dubois B, Tolosa E, Kulisevsky J ym. Efficacy and ...»3, «Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine fo...»4, «Ravina B, Putt M, Siderowf A ym. Donepezil for dem...»5 ja 1 tutkimus «Leroi I, Brandt J, Reich SG ym. Randomized placebo...»6 Parkinsonin tautiin liittyvää kognitiivista heikentymistä (sekä ei-dementoituneita että dementoituneita potilaita).

3 tutkimuksessa «Aarsland D, Laake K, Larsen JP ym. Donepezil for c...»2, «Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine fo...»4, «Ravina B, Putt M, Siderowf A ym. Donepezil for dem...»5 Parkinsonin tautiin liittyvää dementiaa sairastavilla potilailla todettiin kohenemista yleisvaikutelmaa arvioivalla Alzheimer´s Disease Cooperative Study – Clinical Global Impression of Change -asteikolla (ADCS-CGIC) (ero aktiivi- ja lumelääkkeen välillä -0,38; 95 % luottamusväli -0,56 – -0,24, p < 0,0001).

Kognition arviossa käytetyssä MMSE-asteikossa AKE-lääkkeillä oli positiivinen vaikutus Parkinsonin tautiin liittyvässä dementiassa (ero aktiivi- ja lumelääkeryhmän välillä 1,09; 95 % luottamusväli 0,45–1,73, p = 0,0008) ja Parkinsonin tautiin liittyvässä kognitiivisessa heikentymisessä (ero aktiivi- ja lumelääkeryhmän välillä 1,05; 95 % luottamusväli 0,42–1,68, p = 0,01). Yhdistämällä eri mittarein (Neuropsychiatric Inventory ja Brief Psychiatric Rating Scale) tulokset käytösoireissa havaittiin positiivinen vaikutus AKE-estäjillä. Päivittäisessä toimintakyvyssä havaittiin myös positiivinen vaikutus yhdistämällä Alzheimer´s Disease Cooperative Study – Activities of daily Living -asteikon (ADCS-ADL) ja Unified Parkinson´s Disease Rating Scale - Activities of Daily Living -osion tulokset.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Katsaus perustui eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin monikeskustutkimuksiin, jossa ei ollut suomalaisia potilaita mukana. Katsauksen ilmestymisen jälkeen on ilmestynyt uusi tutkimukseen «Dubois B, Tolosa E, Kulisevsky J ym. Efficacy and ...»3 liittyvä julkaisu «Dubois B, Tolosa E, Katzenschlager R ym. Donepezil...»7.

Näyttö AKE-lääkkeiden tehosta Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoidossa on tutkimusten valossa melko heikko. Tiedot sairauden neuropatologiasta ja aivojen kolinergisen järjestelmän toiminnan heikentymisestä sekä kliiniset kokemukset viittaavat kuitenkin siihen, että AKE-lääkkeet voivat olla hyödyllisiä.

Kirjallisuutta

  1. Rolinski M, Fox C, Maidment I ym. Cholinesterase inhibitors for dementia with Lewy bodies, Parkinson's disease dementia and cognitive impairment in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD006504 «PMID: 22419314»PubMed
  2. Aarsland D, Laake K, Larsen JP ym. Donepezil for cognitive impairment in Parkinson's disease: a randomised controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:708-12 «PMID: 12023410»PubMed
  3. Dubois B, Tolosa E, Kulisevsky J ym. Efficacy and safety of donepezil in the treatment of Parkinson's disease patients with dementia. Alzheimer's and Parkinson's Disease Congress, Salzburg
  4. Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2509-18 «PMID: 15590953»PubMed
  5. Ravina B, Putt M, Siderowf A ym. Donepezil for dementia in Parkinson's disease: a randomised, double blind, placebo controlled, crossover study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:934-9 «PMID: 15965198»PubMed
  6. Leroi I, Brandt J, Reich SG ym. Randomized placebo-controlled trial of donepezil in cognitive impairment in Parkinson's disease. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19:1-8 «PMID: 14716693»PubMed
  7. Dubois B, Tolosa E, Katzenschlager R ym. Donepezil in Parkinson's disease dementia: a randomized, double-blind efficacy and safety study. Mov Disord 2012;27:1230-8 «PMID: 22915447»PubMed