Takaisin

Bisfosfonaatit kortikosteroidihoitoon liittyvien nikamamurtumien ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Anna-Mari Koski
24.3.2017

Näytön aste: B

Bisfosfonaattihoito ilmeisesti estää nikamamurtumia glukokortikoidihoitoa saavilla potilaille.

Systemaattisessa katsauksessa «Kanis JA, Stevenson M, McCloskey EV ym. Glucocorti...»1, jossa tietokannat seulottiin lokakuuhun 2002 asti, voitiin satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia (n = 45) tarkasteltaessa todeta vain risedronaatin ja kalsidiolin merkittävä nikamamurtumia estävä vaikutus glukokortikoidihoidon yhteydessä. Risedronaatin osalta kyse ei ollut ensisijaisesta päätetapahtumasta. Muiden kuin nikamamurtumien vähenemistä ei voitu osoittaa.

Kun bisfosfonaattien (alendronaatti, risedronaatti, etidronaatti) tutkimuksia analysoitiin yhdessä, nähtiin myös merkittävä nikamamurtumien väheneminen, mutta ei nikaman ulkopuolisten murtumien määrän pienenemistä. Nikamamurtumat vähenivät noin 40 % bisfosfonaattihoidolla. Tutkimuksissa potilailla on pääasiallisesti ollut käytössä vähintään prednisoloniannos 7,5 mg/vrk, ja seuranta on kestänyt yhteen vuoteen saakka.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kanis JA, Stevenson M, McCloskey EV ym. Glucocorticoid-induced osteoporosis: a systematic review and cost-utility analysis. Health Technol Assess 2007;11:iii-iv, ix-xi, 1-231 «PMID: 17311734»PubMed