Takaisin

Reseptilääkkeet, tupakointia korvaavat valmisteet tai nuuska tupakoinnin vähentämisessä

Näytönastekatsaukset
Terhi Kurko
19.6.2018

Näytön aste: B

Varenikliinista, bupropionista, tupakointia korvaavista valmisteista tai nuuskasta ei ilmeisesti ole hyötyä tupakoinnin vähentämisen apukeinona.

Vaikka pysyvä tupakoinnin lopettaminen on ainoa tapa, jolla voidaan vähentää tupakoinnista johtuva terveysriskejä, saattaa poltettujen savukkeiden lukumäärän vähentäminen korvaamalla niitä muilla keinoin olla hyödyllinen toissijainen keino niille tupakoijille, jotka eivät kykene tai halua lopettaa tupakointia. Savukkeiden vähentämiseen voidaan käyttää lääkehoitoja tai vähemmän haitalliseksi tehtyjä tupakatuotteita.

Cochrane-katsauksessa «Lindson-Hawley N, Hartmann-Boyce J, Fanshawe TR ym...»1 arvioitiin tupakoinnin vähentämiseen keskittyneitä tutkimuksia Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteristä (10/2015). Katsauksessa huomioitiin satunnaistetut ja näennäisesti (kvasi-randomized) satunnaistetut tutkimukset, jotka arvioivat tupakoinnin vähentämistä tukevia interventioita, kuten lääkehoitoja lumeeseen nähden. Tutkimuksilta edellytettiin vähentämistulosten raportointia (joko itse ilmoitettu tai biokemiallisesti vahvistettu) ja vähintään 6 kuukauden seuranta-aikaa. Suurimmassa osassa tutkimuksia niihin osallistuneet tupakoijia eivät halunneet lopettaa tupakointia, mutta olivat kiinnostuneita tupakoinnin vähentämisestä. Osallistujat oli useimmiten rekrytoitu mainoksin, ja vähemmän haitalliseksi tehtyjen tupakkatuotteiden tehoa vähentämisessä tarkastelevissa tutkimuksissa osallistujille maksettiin osallistumiskorvaus. Tutkimusten lähtötilanteessa potilaat tupakoivat tyypillisesti 20–30 savuketta päivässä. Tutkimuksissa käytetty tavallisin päävastemuuttuja oli niiden potilaiden osuus, jotka pystyivät vähentämään poltettujen savukkeiden lukumäärän vähintään puoleen lähtötilanteesta. Tämä perustui useimmiten potilaan omaan ilmoitukseen poltetusta savukemäärästä.

Yksittäisissä Cochrane-katsaukseen sisällytetyissä tutkimuksissa tarkasteltiin bupropionia (n = 594), varenikliinia (n = 218), sähkösavukkeita (n = 300), nuuskaa (n = 319) ja 4 vähemmän haitalliseksi tehtyä tupakkatuotetta, kuten tupakkaa, jossa alennettu terva-, hiili- ja nikotiinipitoisuus (n yhteensä = 360) sekä yhdessä sähköisesti nikotiinia höyrystävä savuke (n = 97) (ns. PREPS-valmisteet, potential reduced-exposure tobacco products).

Tutkimuksissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa pitkäaikaisessa tehossa (yli 6 kuukautta) poltettujen savukkeiden lukumäärän vähentämisessä reseptilääkkeillä buproprioni tai varenikliini lumeeseen nähden. Myöskään nuuska tai muut tupakkatuotteet lumeeseen verrattuna eivätkä sähkösavukkeet (ilman nikotiinia) nikotiiniin nähden olleet tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampia pitkäaikaisessa vähentämisen tukemisessa. Katsauksen kirjoittajat arvioivat, ettei näiden vähentämiskeinojen tehoa voida arvioida vähäisen näytön vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Toistaiseksi ei ole riittävää näyttöä muista tupakoinnin vähentämiseen tarkoitettujen interventioiden tehosta kuin nikotiinikorvaushoidoista. Katsaukseen sisällytetyissä tutkimuksissa ei tutkittu vähentämisen pitkäaikaisia terveyshyötyjä. Tupakoinnin lopettamista tulee suositella ensisijaiseksi hoitokeinoksi.

Kirjallisuutta

  1. Lindson-Hawley N, Hartmann-Boyce J, Fanshawe TR ym. Interventions to reduce harm from continued tobacco use. Cochrane Database Syst Rev 2016;10:CD005231 «PMID: 27734465»PubMed