Takaisin

Varenikliini vai yhdistelmänikotiinikorvaushoito tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Heikki Ekroos ja Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: C

Varenikliini on tupakoinnin lopettamisessa ilmeisesti yhtä tehokas tai lievästi tehokkaampi kuin yhdistelmänikotiinikorvaushoito.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi «Mills EJ, Wu P, Lockhart I ym. Comparisons of high...»1 arvioivat lääkehoitoja tupakoinnin lopettamisessa. Haut tehtiin 10 tietokantaan niiden perustamisesta vuoden 2012 alkuun. Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa tupakoimattomuus varmistettiin biokemiallisesti. Lopulliseen analyysiin hyväksyttiin 87 nikotiinikorvaushoito-, 48 bupropioni- ja 11 varenikliinitutkimusta. Mukana oli 6 lumekontrolloitua nikotiiniyhdistelmähoitotutkimusta ja 5 tutkimusta, joissa kontrolliryhmän potilaat käyttivät normaaliannosta nikotiinilaastaria.

Kaikille hoidoille tehtiin tutkimusasetelman mukaisesti parittainen meta-analyysi, jonka jälkeen hoitomuotoja verrattiin bayesilaisella monihoitometa-analyysillä, jonka avulla laskettiin arvioita hoitojen keskinäisestä paremmuudesta.

Monihoitometa-analyysissä 12 kuukauden seurannassa ainoastaan varenikliini arvioitiin kaikkia muita aktiivihoitovaihtoehtoja paremmaksi. Vuoden hoidon jälkeen tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys arvioitiin varenikliinilla 1,78 kertaa (95 % luottamusväli 1,25– 2,41) todennäköisemmäksi kuin yhdistelmänikotiinikorvaushoidolla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä ei ollut suora vertailu, vaan vertailu tehtiin eri populaatioissa eri tutkimuksissa. Meta-analyysi antaa suuntaa tupakasta vieroituksen tehon todennäköisyydestä.

Cochrane-katsaus «Cahill K, Stevens S, Perera R ym. Pharmacological ...»2 vertasi eri vieroituslääkehoitojen tehoa. Haku tehtiin Cochrane-tietokannan kaikista vieroituskatsausten satunnaistetuista tutkimuksista marraskuuhun 2012. Analyysi kattoi 267 tutkimusta, joissa oli 101 804 osallistujaa.

Yhtään suoraa varenikliinia ja nikotiiniyhdistelmää vertailevaa tutkimusta ei ollut mukana. Hoitoja verrattiin toisiinsa bayesilaisella verkostometa-analyysilla. Tutkijat tekivät meta-analyysin pohjalta arvioin, että hoidot ovat yhtä tehokkaita, OR 1,06 (95 % luottamusväli 0,75–1,48).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistettu tutkimus «Baker TB, Piper ME, Stein JH ym. Effects of Nicoti...»3 arvioi nikotiinikorvaushoidon, yhdistelmänikotiinikorvaushoidon ja varenikliinin tehoa 26 viikon tutkimuksessa, johon kuului myös 6 vieroitussessiota. Puolen vuoden kohdalla nikotiinikorvaushoitoryhmässä 22,8 %, yhdistelmänikotiinikorvaushoidolla 26,8 % ja varenikliinilla 23,6 % oli savuttomia. Vuoden kohdalla luvut olivat vastaavasti 20,8 %, 19,1 % ja 20,2 % eli erot olivat hävinneet.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus vertasi sekä lääkehoitojen tehoa, mutta myös sitä, miten tupakasta vieroitussessiot parantavat tupakasta vieroituksen pitkäaikaistuloksia.

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Tulloch HE, Pipe AL, Els C ym. Flexible, dual-form...»4 vertaili 3 hoitovaihtoehtoa (10 viikon nikotiinilaastarihoito, 22 viikon nikotiiniyhdistelmähoito ja 24 viikon varenikliinihoito) 737 tupakoijalla. Osallistujat saivat lääkehoidon lisäksi 6 kestoltaan 15 minuutin ohjausta hoitajan antamana. Päätetapahtumana arvioitiin pysyvää tupakoimattomuutta viikoilla 5–52. Koko aikavälin tupakoimattomuus luvut olivat 10,0 %, 12,4 % ja 15,3 %. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tarvitaan laajempia vertailututkimuksia, jotta varenikliinin ja nikotiiniyhdistelmähoidon tehon mahdollinen ero varmistuisi. Nyt vaaka kallistuu varenikliinihoidon suuntaan.

Kommentti:

Kliininen merkitys: Jos yhdistelmänikotiinikorvaushoidolla päästään näin hyviin tuloksiin myös normaalissa kliinisessä toiminnassa, tulee potilasta ohjaavien henkilöiden olla alansa ammattilaisia, koska yhdistelmänikotiinikorvaushoidon toteutus vaatii runsaasti perehtymistä aiheeseen ja kokemusta. Toisaalta varenikliinihoidon toteutus on paljon helpompi toteuttaa eli toimii myös yksiköissä, joissa normaalitaidoin voidaan tupakasta vieroitusta toteuttaa. Molemmat hoidot vaativat potilasohjauksen ja seurannan.

Kirjallisuutta

 1. Mills EJ, Wu P, Lockhart I ym. Comparisons of high-dose and combination nicotine replacement therapy, varenicline, and bupropion for smoking cessation: a systematic review and multiple treatment meta-analysis. Ann Med 2012;44:588-97 «PMID: 22860882»PubMed
 2. Cahill K, Stevens S, Perera R ym. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009329 «PMID: 23728690»PubMed
 3. Baker TB, Piper ME, Stein JH ym. Effects of Nicotine Patch vs Varenicline vs Combination Nicotine Replacement Therapy on Smoking Cessation at 26 Weeks: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:371-9 «PMID: 26813210»PubMed
 4. Tulloch HE, Pipe AL, Els C ym. Flexible, dual-form nicotine replacement therapy or varenicline in comparison with nicotine patch for smoking cessation: a randomized controlled trial. BMC Med 2016;14:80 «PMID: 27233840»PubMed