Takaisin

Vieroitusohjaus yhdistettynä tupakoinnin vieroituslääkehoitoon

Näytönastekatsaukset
Pilvikki Absez
19.6.2018

Näytön aste: A

Lopettamisen tukeminen vieroitusohjauksen ja lääkehoidon yhdistelmällä lisää lopettamisen todennäköisyyttä lyhyeen ohjaukseen tai kirjallisten ohjeiden antamiseen verrattuna.

Systemaattiseen RCT-tutkimuksista tehtyyn katsaukseen «Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR ym. Combined p...»1 otettiin mukaan 53 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä yli 25 000 tutkittavaa (pääanalyysissa 52 tutkimusta ja 19 488 tutkittavaa). Tutkittavina tupakkaa polttavat ihmiset, poislukien tutkimukset, joissa pelkästään raskaana olevia naisia tai nuoria. Tyypillisin interventio tutkimuksissa oli 4–8 tapaamista vieroitusohjaukseen erikoistuneen henkilön kanssa, useimmiten terveydenhuollossa. Interventiota verrattiin intensiteetiltään vähäisempään henkilökohtaiseen kontaktiin tai kirjalliseen materiaaliin ilman lääkehoitoa. Lopettamisen mittarina oli tupakoimattomuus vähintään 6 kuukauden seurannassa (biokemiallisesti validoitu, pysyvä tupakoimattomuus).

Lääkehoidon ja vieroitusohjauksen yhdistelmä lisäsi lopettamisessa onnistumisen todennäköisyyttä lähes 2-kertaiseksi verrattuna intensiteetiltään vähäisempään henkilökohtaiseen kontaktiin tai kirjalliseen materiaaliin ilman lääkehoitoa (RR 1,83; 95 % luottamusväli 1,68–1,98). Terveydenhuollossa toteutetuissa tutkimuksissa (k = 43) vaikutus oli suurempi (RR 1,97; 95 % luottamusväli 1,79–2,18) kuin muualla toteutetuissa (k = 8) (RR 1,53; 95 % luottamusväli 1,33–1,76).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR ym. Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD008286 «PMID: 27009521»PubMed