Takaisin Tulosta

Välttämis-altistuskoe

Lisätietoa aiheesta
Tuomas Jartti
12.9.2014

Eliminaatiojakson pituus

Oirepäiväkirja

 • Oirepäiväkirja auttaa vertailtaessa oireilua välttämisen ja kokeilun tai altistuksen aikana.
 • Sovittujen kotikokeilujen aikana lapsen oireet ja lääkkeet merkitään oirepäiväkirjaan. Sitä voidaan käyttää 5 päivän ajan ennen altistusta ja 5 päivää sen jälkeen
 • Ks. oirepäiväkirjamalli «hoi50026a.pdf»1.

Lääkitys altistuskokeen aikana

 • Antihistamiineja on vältettävä 5 vuorokautta (huomioi puoliintumisaika) ja beeta-agonisteja 12 tuntia, teofylliiniä 12 tuntia sekä kromoglikaattia 12 tuntia ennen altistuskoetta «Bock SA, Sampson HA, Atkins FM ym. Double-blind, p...»3.
 • Atooppinen ekseema tulee hoitaa asianmukaisesti ennen altistuskokeita; ks. Käypä hoito suositus «Atooppinen ekseema»1. Paikallishoitoa ja mahdollista eliminaatioruokavaliota jatketaan kuten eliminaatiojakson viimeisen viikon aikana, jotta paikallishoidon lopettamisen aiheuttamaa ekseeman mahdollista pahenemista ei tulkita kokeiltavan ruoka-aineen aiheuttamaksi. Paikallishoito kirjataan päiväkirjaan.
 • Jos lääkityksen vähennys ei onnistu jatkuvan oireilun vuoksi, on mietittävä, onko oikea ruoka eliminoitu, kuinka hyvin eliminaatio on toteutunut sekä onko potilaalla mahdollisia muita ärsyttäviä tekijöitä (esimerkiksi infektio, vahinkoaltistuminen muille allergeeneille tai ekseeman osalta ympäristöolosuhteet).
  • On arvioitava se mahdollisuus, ettei maidon pois jättämisellä tai maitoa sisältävien tuotteiden syömisellä ole merkitystä ekseeman kannalta.
 • Harvinaisissa tapauksissa voidaan päätyä ratkaisuun, jossa yllä mainittuja lääkityksiä jatketaan tarkasti samalla tavalla läpi eliminaation ja altistuksen «Kaila M, Isolauri E, Savilahti E ym. Maitoallergia...»5.

Altistus

Sokkoutetun altistuskokeen tarve

Altistuksessa käytettävän ruuan ja lumeruoan erojen peittäminen

Altistuksen kesto ja tulkinta

 • Altistus keskeytetään positiivisena, kun merkittävät oireet ilmaantuvat (ks. «Altistustaulukko_nix00327.pdf»7). Koska osa reaktioista voi tulla 1–3 vuorokauden viiveellä, jatketaan altistusta 5 vuorokautta «Kaila M, Isolauri E, Savilahti E ym. Maitoallergia...»5.
 • Altistuksen ja kotikokeilun tulos todetaan kielteiseksi, jos oireita ei ilmaannu viiden vuorokauden kuluessa. Mitä pitempi aika kuluu altistuksen aloittamisesta, sitä enemmän erilaiset sekoittavat tekijät haittaavat oireiden tulkintaa

Uusinta-altistukset ja kotikokeilut

 • Ruoka-ainetta voidaan kokeilla uudelleen, kun lapsi kasvaa ja voi hyvin, tavallisesti aikaisintaan 6–12 kuukautta eliminaatiodieetin aloittamisesta «European Society for paediatric gastroenterology a...»2. Kotikokeilu on riittävä, jos ei ole odotettavissa vakavaa reaktiota eikä ruokavalio ole kapea.
 • Kokeilu aloitetaan pienestä annoksesta, jota suurennetaan perheen ruokailurytmin ja lapsen iän mukaan aterioittain. Annokset ja oireilu kirjataan.
 • Kotikokeilut antavat yleensä käsityksen ruoan merkityksestä oireiden aiheuttajana. Tilanteissa, joissa erityisruokavaliota on jatkettu tarkoituksettoman pitkän ajan, uusi altistus tulee tehdä valvotusti ruokavalion ohjaamiseksi oikeille urille.

Ks. Altistusreaktion tulkinta «Altistustaulukko_nix00327.pdf»7, «Sampson HA, Gerth van Wijk R, Bindslev-Jensen C ym...»10.

Kirjallisuutta

 1. Bahna SL. Food challenge procedures in research and in clinical practice. Pediatr Allergy Immunol 1995;6 Suppl 8:49-53 «PMID: 9064065»PubMed
 2. European Society for paediatric gastroenterology and nutrition working group for diagnostic criteria for food allergy. Diagnostic criteria for food allergy with predominantly intestinal symptoms. J Ped Gastroenterol Nutr 1992;14:108-12
 3. Bock SA, Sampson HA, Atkins FM ym. Double-blind, placebo-controlled food challenge (DBPCFC) as an office procedure: a manual. J Allergy Clin Immunol 1988;82:986-97 «PMID: 3060514»PubMed
 4. Sicherer SH. Food allergy: when and how to perform oral food challenges. Pediatr Allergy Immunol 1999;10:226-34 «PMID: 10678717»PubMed
 5. Kaila M, Isolauri E, Savilahti E ym. Maitoallergian diagnostiikka. Duodecim 2001;117:318-23 «PMID: 12092404»PubMed
 6. Bindslev-Jensen C. Standadization of double-blind, placebo-controlled food challenges. Allergy 2001;56(Suppl 67):75-7
 7. Hill DJ, Hosking CS. Some limitations of double-blind, placebo-controlled food challenges in young children. J Allergy Clin Immunol 1991;87:136-7 «PMID: 1991919»PubMed
 8. Niggemann B, Sielaff B, Beyer K ym. Outcome of double-blind, placebo-controlled food challenge tests in 107 children with atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 1999;29:91-6 «PMID: 10051707»PubMed
 9. Noè D, Bartemucci L, Mariani N ym. Practical aspects of preparation of foods for double-blind, placebo-controlled food challenge. Allergy 1998;53:75-7 «PMID: 9826005»PubMed
 10. Sampson HA, Gerth van Wijk R, Bindslev-Jensen C ym. Standardizing double-blind, placebo-controlled oral food challenges: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology-European Academy of Allergy and Clinical Immunology PRACTALL consensus report. J Allergy Clin Immunol 2012;130:1260-74 «PMID: 23195525»PubMed
 11. Bock SA, Atkins FM. Patterns of food hypersensitivity during sixteen years of double-blind, placebo-controlled food challenges. J Pediatr 1990;117:561-7 «PMID: 2213379»PubMed
 12. Bindslev-Jensen C, Ballmer-Weber BK, Bengtsson U ym. Standardization of food challenges in patients with immediate reactions to foods--position paper from the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy 2004;59:690-7 «PMID: 15180754»PubMed
 13. Sampson HA. Food allergy. Part 2: diagnosis and management. J Allergy Clin Immunol 1999;103:981-9 «PMID: 10359874»PubMed
 14. Niggemann B, Wahn U, Sampson HA. Proposals for standardization of oral food challenge tests in infants and children. Pediatr Allergy Immunol 1994;5:11-3 «PMID: 8173633»PubMed
 15. Sampson HA. Use of food-challenge tests in children. Lancet 2001;358:1832-3 «PMID: 11741619»PubMed
 16. Hourihane JO'B, Kilburn SA, Nordlee JA ym. An evaluation of the sensitivity of subjects with peanut allergy to very low doses of peanut protein: a randomized, double-blind, placebo-controlled food challenge study. J Allergy Clin Immunol 1997;100:596-600 «PMID: 9389287»PubMed
 17. Sicherer SH, Morrow EH, Sampson HA. Dose-response in double-blind, placebo-controlled oral food challenges in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2000;105:582-6 «PMID: 10719311»PubMed
 18. Vlieg-Boerstra BJ, van der Heide S, Bijleveld CM ym. Placebo reactions in double-blind, placebo-controlled food challenges in children. Allergy 2007;62:905-12 «PMID: 17620068»PubMed
 19. Caffarelli C, Petroccione T. False-negative food challenges in children with suspected food allergy. Lancet 2001;358:1871-2 «PMID: 11741628»PubMed
 20. Niggemann B, Beyer K. Pitfalls in double-blind, placebo-controlled oral food challenges. Allergy 2007;62:729-32 «PMID: 17573719»PubMed