Takaisin Tulosta

Yläraajasairaudet avohoidon käyntisyynä (2003-2005)

Lisätietoa aiheesta
Helena Varonen
17.4.2013
Taulukko 1. Käyntisyyt lääkärin vastaanotolla yläraajasairauksien vuoksi Salon seudun terveyskeskuksessa vuosina 2003–2005, väestöpohja 45 000 (Junnila SYT, henkilökohtainen tiedonanto).
Käyntisyy 2003 2004 2005
Käsivarren oireet tai vaivat 219 207 190
Kyynärpään oireet tai vaivat 378 389 390
Ranteen oireet tai vaivat 536 656 609
Kämmen ja sormen oireet tai vaivat 652 701 728
Tenniskyynärpää 182 204 325
Rannekanavaoireyhtymä 49 74 110
Kaikki tuki- ja liikuntaelinsairaudet 20 159 21 512 22 467
Kaikki käyntisyyt 96 309 95 568 98 771