Takaisin Tulosta

Työkalujen valinnalla voidaan helpottaa yläraajojen työtä

Lisätietoa aiheesta
Ritva Ketola
18.4.2013
 • Työkalujen tarkoituksenmukaisella valinnalla ja käytöllä voidaan helpottaa yläraajojen työtä. Työntekijällä tulisi olla mahdollisuus valita itselleen parhaiten soveltuva väline ja vapaus muotoilla sitä tuntemuksensa mukaan turvallisuuden edellyttämissä rajoissa. Pienikin rakenteellinen muutos voi helpottaa käden asentoa. Esimerkiksi matkailuvaunun kokoonpanossa ranteiden taipuneet asennot voitiin välttää vaihtamalla ruuvinvääntimen mallia. Ruuvaamisessa tarvittavaa voimankäyttöä vähennettiin vaihtamalla kiinnitettävien listojen materiaali pehmeämmäksi ja kiinnitysruuvit teräväkärkisiksi «Hakkanen M, Viikari-Juntura E, Takala EP. Effects ...»1.
 • Työkalujen valinnan yleisiä periaatteita «Ketola R, Viikari-Juntura E, Malmivaara A, Karppin...»2:
  • Työkalujen tulee olla mahdollisimman keveitä, paitsi jos työkalun massa helpottaa työtä tai lisää sen tehoa.
  • Työkalun kädensijan tai kahvan tulee tarjota kädelle laaja kosketuspinta ja pieni käteen kohdistuva pintapaine.
  • Käsin tartuttavassa pinnassa ei tule olla teräviä reunoja tai kohoumia.
  • On hyvä muistaa, että vähäinenkin työkalun käyttö on helpompaa, jos työkalun oteosa on normaalikokoinen ja käteen sopiva.
  • Otteiden tulee olla muunneltavia, liian anatomisia muotoiluja vältetään, paitsi jos tarvitaan erityistä tukea usein esiintyvässä käyttöasennossa.
  • Kädensijan suunnan pitää olla sellainen, että
   • yläraajaa ei tarvitse kohottaa työkaluun tartuttaessa,
   • ranne on suorassa
   • suurta voimaa tarvittaessa voima siirtyy pintaa vasten kohtisuorassa (kahvaa ei tarvitse puristaa, jotta ote ei liukuisi)
  • Pintamateriaalin ja pinnan urituksen on oltava työn vaatimusten mukainen ja sovittava käyttötilanteen lämpö- ja sääoloihin. Työkalua on voitava käyttää asianmukaiset käsineet kädessä, likaisessa, kosteassa, kylmässä ja käsille vaarallisissa töissä.
  • Työkaluun liittyvien johtojen, letkujen ja kannatteluvälineiden sijoittelun on sovittava työtilanteeseen. Johdot, letkut ja kannatteluvälineet eivät saa estää liikuttelua, aiheuttaa haitallista vääntömomenttia tai olla näköesteenä.
  • Työntekijän tulee saada riittävä opastus ja harjoittelu työkalun käytöstä ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä.

Kirjallisuutta

 1. Hakkanen M, Viikari-Juntura E, Takala EP. Effects of changes in work methods on musculoskeletal load. An intervention study in the trailer assembly. Appl Ergon 1997;28: 99-108
 2. Ketola R, Viikari-Juntura E, Malmivaara A, Karppinen J. Rasitusvammaopas. Yläraajan rasitussairaudet ja yläraajoihin kohdistuvan kuormituksen arviointi. Helsinki: Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö; 2003