Takaisin Tulosta

Lämpöolojen terveysvaikutukset; kylmä

Lisätietoa aiheesta
Ritva Ketola
18.4.2013
 • Lähde «Ketola R, Laaksonlaita S. Toisto - Repe. Työtervey...»1.
 • Lämpöolojen terveysvaikutukset riippuvat kaikkien lämpöolotekijöiden, työn kuormittavuuden, mahdollisten käsineiden ja vaatetuksen yhteisvaikutuksesta. Työpaikan lämpötilan tulisi olla sellainen, että kaikki työntekijät tuntevat olonsa suhteellisen mukavaksi vuodenajan vaihteluista riippumatta.
 • Lämpöoloja arvioidessa on selvitettävä
  • onko kylmässä työskentelyyn varauduttu (vaatetus)
  • onko yläraajat riittävästi suojattu
  • onko työpisteessä haittaavaa vetoa
  • kohdistuuko käsiin tai ranteisiin haittaavaa ilman liikettä tai kylmyyttä
  • onko kylmät pinnat suojattu.
 • Lisätietoa sopivista lämpöoloista:
  • Työskentely kylmässä, kylmien tuotteiden käsittely tai kylmä ilmavirta kehon osiin voi asettaa keholle lisävaatimuksia ja suojaustarpeen. Kylmälle altistuminen voi heikentää verenkiertoa käsissä ja koko yläraajoissa, vähentää tuntoa, näppäryyttä ja puristusvoimaa sekä lisätä lihasaktiivisuutta (mikä on osaltaan kehon luonnollinen vastareaktio kylmyydelle). Suojaimien (esimerkiksi käsineiden) käyttö taas lisää rasittumisen vaaraa aiheuttaessaan suuremman voiman käytön tarpeen esineisiin tartuttaessa. Kosteus voi lisätä sekä kuuman että kylmän aiheuttamaa kuormitusta.
  • Vaikka lämpötilalle on vaikea asettaa yksiselitteisiä tavoitearvoja, tulisi ilmanvaihdon suunnittelussa ja järjestämisessä pyrkiä seuraaviin lämpötila-alueisiin: kevyt istumatyö 21–25 ºC, muu kevyt työ 19–23 ºC, keskiraskas työ 17–21 ºC ja raskas työ 12–17 ºC.
  • Suositeltava ilmanvirtauksen nopeus istuma-asennossa on alle 0,15 m/s.
  • Vedon tunne on tärkeä estää (ei kylmiä pintoja, ei yli 3 °C:een lämpötilaeroa niskan ja nilkan välillä tai kylmää ilmavirtausta).
  • Työntekijä ei saa joutua nojaamaan tai tarttumaan kylmiin pintoihin:
   • käsien suorituskyky on parhaimmillaan, kun ihon lämpötila on 32–36 ºC
   • tuntoherkkyyden kannalta kriittinen lämpötila on 6–8 ºC
   • käsien toimintakyvylle ja sorminäppäryydelle tärkeimpiä lämpötiloja ovat sormien ja ihon lämpötilat
   • tarkkuustehtävissä myös kehon muiden osien voimakas jäähtyminen voi vaikuttaa käsien toimintakykyyn.
 • Ks. Työterveyslaitoksen internetsivuilta artikkeli Toimintakyky ja terveys, taulukko Käden toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia eri iholämpötiloissa «http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/lampoolot/kylmatyo/kylma_toimintakyky/Sivut/default.aspx»1.

Kirjallisuutta

 1. Ketola R, Laaksonlaita S. Toisto - Repe. Työterveyslaitos, 2004