Takaisin Tulosta

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Purentaelimistön toimintahäiriöt
6.11.2013
 • Osana kansallista hanketta terveydenhuollon turvaamiseksi käynnistettiin vuonna 2004 yhtenäisten kiireettömien hoidon perusteiden laatiminen. Hoidon perusteet on laadittu 193 sairauden hoitoon ja tutkimukseen. Tavoitteena oli laatia perusteet 80 % hoidosta. Perusteita korjataan ja kehitetään jatkuvasti. Ne löytyvät osoitteista Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta (linkki suomeksi «http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1396269#fi»1 ja ruotsiksi «http://www.stm.fi/sv/publikationer/publikation/-/_julkaisu/1396269»2) sekä Terveysportista kohdasta Hoidon perusteet (linkki «http://www.terveysportti.fi/dtk/hpt/koti»3). Avoimen verkkojakelun kautta perusteet ovat myös kansalaisten luettavissa (Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet; Oppaita. STM, 2005:5).
 • Suun terveydenhuoltoon laadittiin perusteet sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Suun perusterveydenhuoltoon ei ole muualla maailmassa laadittu hoidon perusteita ja muussa terveydenhuollossakin ne laadittiin erikoissairaanhoitoon. Suositusta käytetään hoidon tarpeen arvioinnissa, joka tulee tehdä viimeistään kolmen päivän kuluessa siitä, kun potilas on ottanut yhteyttä terveyskeskukseen. Hammaslääkärit käyttävät näitä suosituksia apunaan päättäessään potilaan hoidosta.
 • Suositusten ohella hammaslääkäri huomioi aina potilaan yksilöllisen elämäntilanteen ja hoidon tarpeen hoitaen potilasta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Hammaslääkäri voi poiketa ohjeista perustelluista syistä hoidon aihetta asettaessaan.

Purentaelimistönen toimintahäiriöiden kiireetön hoito perusterveydenhoidossa

 • ICD-luokitus:
  • K07.5 Poikkeavat dentofasiaaliset (hampaiden ja leukojen) toiminnat
  • K07.6 Leukanivelen sairaus
  • M79.1 Lihassärky
  • F45.8 Bruksismi
  • S03.0 Leukanivelen välilevyn sijoiltaan meno
 • Hoito on aiheellinen, jos potilaalla on merkittäviä oireita. Kiireellisesti hoidettavia ovat esimerkiksi leukalukko ja voimakkaista oireista kärsivät potilaat.
 • Hoito kolmen vuorokauden kuluessa:
  • Potilaalla on kivuliaita naksahduksia, kipua leukanivelen alueella ja leuan liikerajoitusta
 • Hoito kolmen viikon kuluessa:
  • Potilas tulee lähetteellä hoitoon tai tulee päivystykselliseen jatkohoitoon. Potilaalla on muutoksia leukanivelessä ja esimerkiksi nivelreumapotilaalla on leukaniveloireita.
 • Hoito kuuden kuukauden kuluessa:
  • Voimakasta narskuttelusta tai hampaiden jatkuvasta puremisesta johtuva purentalihasten oireilu, hampaiden kuluminen, tai hampaiden ja paikkojen lohkeilu.
  • Lievä tai ajoittainen kiputila leukanivelissä tai puremalihaksissa, kasvoissa tai hampaistossa.
 • - Purentaelinten toimintahäiriöillä, mukaan lukien leukanivelen välilevyperäisten ongelmien ja leukanivelen nivelrikko, on hyvä ennuste. Jos hoitovastetta ei kuitenkaan saada, kirjoitetaan lähete erikoissairaanhoitoon.