Takaisin Tulosta

Purentaelimistönen toimintahäiriöiden kiireetön hoito erikoissairaanhoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Purentaelimistön toimintahäiriöt
6.11.2013
 • ICD-luokitus
  • K07.5 Poikkeavat dentofasiaaliset (hampaiden ja leukojen) toiminnat
  • K07.6 Leukanivelen sairaus
  • M79.1 Lihassärky
  • F45.8 Bruksismi
  • S03.0 Leukanivelen välilevyn sijoiltaan meno
 • Kiireettömän hoidon läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon:
  • Konservatiivinen hoito perusterveydenhuollossa ei ole tuottanut tulosta noin 3 kuukauden kuluessa, tavanomaisessa lukkiutumistapauksessa noin 2–3 viikossa tai potilaalla on muita sairauksia, jotka vaativat tutkimuksen ja hoidon tehtäväksi erikoissairaanhoidossa.
 • Kiireettömän hoidon perusteet erikoissairaanhoidossa:
  • Kiireettömän hoidon perusedellytyksenä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista tekijöistä. Niiden olemassaolosta huolimatta voi olla perusteltua pidättäytyä hoidosta, jos siitä ei ole odotettavissa olevaa hyötyä potilaan liitännäissairaudet ja muut tekijät huomioiden. Ohjaavista kriteereistä poikkeavat hoitopäätökset on perusteltava kirjallisesti.
   • Leukaniveliä vaurioittava sairaus
   • Leukanivelen kuvantamistutkimuksessa on todettu kudostuhoa (esimerkiksi reuman tai kasvaimen seurauksena)
   • Leukamurtuman jälkitilaan liittyvät vaivat (esimerkiksi suun avausrajoitus)
   • Leukanivelen toistuva sijoiltaan meno
   • Purennan selkeä muuttuminen leukanivelsairauden vuoksi:
    • 1. avopurenta tai syvä retrpgnatia (leuan tai leukojen sijainti normaalia taempana)
    • 2. purenta on auennut toispuoleisesti
   • Alaleuan toiminnan häiriöt, kun niihin liittyy
    • 1. voimakkaat alaleuan liikerajoitukset,
    • 2. kivuliaat naksahdukset tai muut voimakkaat leukanivelen äänet,
    • 3. kipu tai turvotus leukanivelessä,
    • 4. voimakas kipu käsin tunnustellen puremalihaksissa,
    • 5. kasvokipu, päänsärky, kielikipu,
    • 6. turtumisen ja puutumisen tunne, palan tunne nielussa, äänen käytön vaikeudet, korvien särky, soiminen (tinnitus) ja lukkiutuminen.