Takaisin Tulosta

Myastenia gravis jaotellaan vaikeusasteen mukaan

Lisätietoa aiheesta
Merja Kokki
22.5.2014
Taulukko 1. Myastenia gravis -jaottelu vaikeusasteen mukaan.
Ryhmä Oireet
I: okulaarinen vain silmäoireita (10 % potilaista)
IIA: lievä, yleistynyt etenee hitaasti
ei kriisejä
hyvä vaste lääkitykselle
IIB: kohtalainen, yleistynyt bulbaari- tai luurankolihasten oireita
ei kriisejä
huono vaste lääkitykselle
III: akuutti etenevä etenee nopeasti
hengitysvajaus kriisejä
ei vastetta lääkitykselle
korkea kuolleisuus
IV: myöhäinen vakava etenee ryhmästä I tai II nopeasti 1 – 2 vuoden aikana vaikeaksi

Kirjallisuutta

  1. Thanvi BR, Lo TC. Update on myasthenia gravis. Postgrad Med J 2004;80:690-700 «PMID: 15579606»PubMed